Siatkwczak - Czy moe zagraa Twojemu dziecku? Objawy, diagnoza i leczenie

Siatkwczak to jeden z czciej, zaraz po czerniaku naczyniwki, diagnozowanych nowotworw zoliwych u dzieci. Za rozwj choroby odpowiada mutacja genetyczna. Najbardziej charakterystycznym objawem choroby jest leukokoria, czyli biay odblask pojawiajcy na jednym lub obu oczach.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Siatkwczak, nazywany take retinoblastom zaliczany jest do zoliwych nowotworw wewntrzgakowych. W wikszoci przypadkw choroba atakuje tylko jedno oko i moe, ale nie musi by dziedziczona. Zmiana genetyczna obejmuje chromosom 13 i geny regulujce wzrost i rozwj komrek. Uszkodzeniu ulega przede wszystkim gen supresorowy "chronicy" organizm przed rozwojem choroby nowotworowej. Kolejne, zachodzce w jego obrbie mutacje sprzyjaj rozwojowi nie tylko siatkwczaka, ale i innych nowotworw np. misaka koci i tkanek, biaaczki, choniaka oraz czerniaka zoliwego.

Za schorzenie nie zawsze odpowiada wada genetyczna. Zdarza si, e retinoblastoma rozwija si na skutek zakaenia wirusem brodawczaka ludzkiego oraz u dzieci kobiet, ktre w czasie ciy przyjmoway zbyt ma ilo kwasu foliowego .

Zmiany nowotworowe pojawiaj si u dzieci najpniej do pitego roku ycia, u dorosych rozpoznawany jest niezwykle rzadko.

Objawy

Typowym i najbardziej charakterystycznym objawem choroby jest leukokoria, czyli biay refleks pojawiajcy na renicy dziecka (mona go zaobserwowa na fotografii). Chore oko staje si mocno zaczerwienione i bolesne. Bardzo czsto dochodzi do wysiku ropnej wydzieliny lub wylewu krwi do przedniej komory oka. Zwikszone cinienie prowadzi do znacznego powikszenia, niekiedy wytrzeszczu gaki. U chorych dzieci diagnozowana jest zama , zez oraz jaskra wtrna. Gdy siatkwczak jest ju mocno zaawansowany moe doj do pknicia gaki ocznej.

Diagnoza

Mimo widocznych zmian w celu potwierdzenia wykonuje si badanie dna oka , USG oraz badania obrazowe (rezonans i tomografi). W niektrych przypadkach siga si po testy histopatologiczne bd biopsj wewntrzgakow. Wczesne rozpoznanie charakteru guza umoliwia cakowite wyleczenie z pomoc chemioterapii, radioterapii lub wycicia przy uyciu lasera.

Leczenie

Postpowanie u pacjentw z siatkwczakiem zaley od wielkoci guza oraz skali zmian. Niedue zmiany mog by leczone na trzy sposoby:

- brachyterapi - zabieg polega na naszyciu na twardwk radioaktywnej pytki kontaktowej wypenionej jodem i pozostawienie jej tam na kilka dni. Metoda ta jednak wie si z ryzykiem wystpienia powika

- fotokoagulacja ksenonowa - laserowe usunicie guza (stosowane jest jedynie w przypadku maych guzw)

- termoterapia przezreniczna - z pomoc lasera generujcego podczerwie wypala si komrki nowotworowe prowadzc do ich martwicy

Jeli rozpoznanie postawiono bardzo pno konieczne jest czciowe usunicie gaki ocznej.

Czytaj take:

lepota zmierzchowa

Zama to ju nie kopot

Amblyopia, czyli leniwe oko

Retinopatia barwnikowa

Skrzydlik