Kamica fosforanowa

Kamica fosforanowa to jedna rzadziej diagnozowanych kamic nerkowych. W wikszoci przypadkw jej rozwj spowodowany jest niewaciwie lub nieleczon wcale infekcj drg moczowych.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Drobnoustroje sprzyjajce powstawaniu stanw zapalnych w obrbie ukadu moczowego zmieniaj odczyn moczu na zasadowy. Nieprawidowe ph sprawia, e w nerkach oraz drogach moczowych zaczynaj odkada si zogi fosforanowe. Niekiedy u pacjentw z kamic fosforanow rozpoznaje si tzw. kamic struwitow. Bakterie odpowiedzialne za alkaliczny odczyn moczu sprawiaj, e pozostajcy w drogach moczowych osad skada si tylko z fosforanw, ale i wapnia oraz amonu (diagnozowane s gwnie u kobiet).

Objawy i diagnoza

Najbardziej charakterystycznym objawem kamicy jest ostry, promieniujcy bl w okolicy ldwiowej, wymioty oraz gorczka. Potwierdzenia choroby dokonuje si w oparciu, obok wywiadu z pacjentem, o badania moczu, USG jamy brzusznej oraz urografi (badanie rentgenowskie obrazujce drogi moczowe).

Leczenie

W pierwszej kolejnoci przy leczeniu kamicy fosforanowej siga si po antybiotykoterapi. Jeli kamienie s zbyt due, a leczenie farmakologiczne nie przynosi efektw i pacjent nie moe ich samodzielnie wydali, konieczne jest chirurgiczne usunicie zogw. Po zagodzeniu lub wyciciu kamieni zaleca si wprowadzenie diety ubogiej w produkty zawierajce fosforany ( rolin strczkowych , warzyw, owocw) oraz przyjmowanie duej iloci pynw, przede wszystkim wody niegazowanej. Do dopuszczalnych produktw spoywczych nale m.in. jogurty, mleko, makarony, pieczywo, kasze a take ryby.

Chcesz si dowiedzie wicej, co Ci niepokoi, zapytaj lekarzaCzytaj take:

Kamica cystynowa

Kamica szczawianowa

Kwasica propionowa

Aldosteronizm (zesp Conna)

Kamica nerkowa