Anafilaksja - kiedy uczulenie bezporednio zagraa yciu

Anafilaksja to gwatowna odpowied organizmu na dziaanie alergenu. Kontakt z nim wywouje szereg nieprzyjemnych dolegliwoci, ktre mog zagraa yciu i konieczne jest natychmiastowe podanie leku. Tak siln reakcj alergiczn wywouj m.in. niektre pokarmy lub jad trafiajcy do organizmu po ugryzieniu owada. Najcisza posta anafilaksji to wstrzs anafilaktyczny.
Docz do nas na Facebooku!

Przy pierwszym kontakcie z alergenem ukad immunologiczny jedynie rozpoznaje zagroenie i wytwarza zwalczajce go przeciwciaa, przede wszystkim immunoglobuliny typy IgE . Gdy alergen trafia do organizmu ponownie odpowied jest bardzo gwatowna. Wywoana silnym wstrzsem reakcja moe zakci funkcjonowanie niemal kadego narzdu, najczciej jednak s to puca, skra, ukad pokarmowy oraz ukad krenia. Anafilaksja moe by spowodowana przyjmowanymi lekami (np. kontrastu podawanego przed wykonaniem zdjcia rentgenowskiego), pokarmem (np. orzeszki ziemne, owoce morza, rodki konserwujce).Objawy

Pierwszymi i jednymi z bardziej charakterystycznych objaww anafilaksji s nagy spadek cinienia, przypieszenie akcji serca, blado skry, a czasem utrata przytomnoci. Zdarza si, e u czci chorych pojawiaj si dreszcze, poty, dusznoci (obrzk krtani, skurcze oskrzeli), puchnca twarz, wymioty, zawienie oczu, bl gowy , wid skry doni i stp oraz niekontrolowane oddawanie moczu i kau. W takich przypadkach konieczna jest natychmiastowa aplikacji rodka agodzcego. W wikszoci sytuacji objawy pojawiaj si po upywie kilku lub kilkunastu minut, i mimo szybkiej reakcji atak moe powtrzy si po kilku godzinach.

Diagnoza

Po zagodzeniu objaww konieczne jest przeprowadzenie szeregu bada pozwalajcych rozpozna czynnik odpowiedzialny za wystpienie anafilaksji. Podstaw diagnostyki jest szczegowy wywiad z pacjentem, standardowe badania lekarskie, testy alergologiczne (w niektrych przypadkach wykonuje si w warunkach laboratoryjnych prby prowokacyjne). Po wystpieniu pierwszej odpowiedzi organizmu na alergen naley skonsultowa si z lekarzem alergologiem w celu rozpoznania przyczyny anafilaksji.

Leczenie

W pierwszej kolejnoci naley usun rdo uczulenia i poda dominiowo lub podskrnie epinefryn. Kolejnym krokiem jest aplikacja lekw przeciwhistaminowych (histamina to naturalnie wystpujce w organizmie biako, jego produkcja wzrasta przy kontakcie z alergenem). Profilaktycznie podaje si glikokortykosteroidy, dziki ktrym mona unikn kolejnych atakw oraz podtrzymuje si prawidowe funkcjonowania ukadu pokarmowego oraz krenia.

Chcesz si dowiedzie wicej, co Ci niepokoi, zapytaj lekarza

Czytaj take:

Nietolerancja pokarmowa

Jak walczy z alergi?

Mrz zabija roztocza

Alergia - co pomaga, a co szkodzi?

Alergolog

Choroba posurowicza