Miadyca - objawy, diagnoza i leczenie

Miadyca jest jedn z najczciej wystpujcych chorb ukadu krenia. Naraeni s na ni przede wszystkim mczyni. Ryzyko zachorowania ronie wraz z wiekiem, a nieleczona miadyca moe mie bardzo powane konsekwencje.
Docz do nas na Facebooku!

Dieta, stres - to tylko niektre z czynnikw sprzyjajcych rozwojowi choroby. Wystpuje gwnie u mieszkacw krajw wysokorozwinitych. Dlatego te zaliczana jest do chorb cywilizacyjnych. W Polsce miadyca stanowi ok. 20 proc. wrd zgonw spowodowanych chorobami ukadu krenia.

Co to jest miadyca?

Miadyca ttnic (ac. artherosclerosis) to choroba przewleka obejmujca niemal cay organizm. W cianach ttnic (najczciej w aorcie oraz w ttnicach bezporednio od niej odchodzcych) odkadaj si tzw. zogi cholesterolu. Nastpnie dochodzi do ich zwapnienia, ktre powoduje stwardnienie ttnic i uszkodzenie rdbonka. Jego ubytek prowadzi do spadku stenia prostacykliny - substancji zapobiegajcej "zaleganiu" krwi i tworzeniu si zakrzepw .

W konsekwencji wewntrz naczynia tworzy si tzw. blaszka miadycowa (skada si przede wszystkim z cholesterolu oraz lipidw), ktra cakowicie "zatyka" ttnic, a tym samym prowadzi do niedokrwienia przypisanego jej narzdu (np. koczyny, mzgu).

Mimo wielu teorii i podejrze jednoznaczna przyczyna wystpowania miadycy nie jest znana. Prawdopodobnie s za ni odpowiedzialne:

- zmiany zakrzepowe i owrzodzenia prowadzce do zwknie w naczyniach oraz odkadanie si w nich soli wapnia

- zaburzony metabolizm lipidw (powszechnie wystpujce zwizki chemiczne, zalicza si do nich m.in. tuszcze, sterole)

- czynnik mechaniczny, czyli toksyny, pestycydy, ktre przedostaj si do organizmu z poywienia lub ze rodowiska naturalnego

Za wikszo zmian zachodzcych w organizmie prowadzcych do wystpienia miadycy odpowiedzialny jest sam czowiek. Niewaciwa dieta (bogata w tuszcze zwierzce i cukry proste), brak ruchu czy wysoki cholesterol maj bezporedni wpyw na jej wystpienie. W grupie ryzyka s rwnie osoby chorujce na nadcinienie ttnicze , cukrzyc oraz palce papierosy i naduywajce alkoholu.

Objawy i diagnoza

Miadyca zazwyczaj rozwija si bardzo dugo i bezobjawowo. Dopiero w zaawansowanej postaci pojawia si ucisk i bl w klatce piersiowej. Najczciej promieniuje on do rk, szyi oraz szczki. Bardzo czsto miadycy towarzysz ble ng w trakcie chodzenia, drtwienie rk , chwilowa utrata przytomnoci, a take zaburzenia wzroku i mowy.

Przed postawieniem ostatecznej diagnozy bada si stenie glukozy, cholesterolu oraz trjglicerydw (organiczne zwizki chemiczne zaliczane do lipidw) we krwi. Nastpnie wykonuje si USG ttnic, RTG klatki piersiowej i naczy krwiononych. Przy diagnozie miadycy konieczne jest okrelenie stopnia przepywu krwi w ttnicach ng oraz szyi. Niezbdna jest rwnie prba wysikowa oraz koronarografia (angiografia ttnic wiecowych).

Leczenie

W leczeniu miadycy stosuje si przede wszystkim leki obniajce cinienie, krzepliwo oraz poziom cholesterolu we krwi. Bardziej zaawansowana posta choroby wymaga interwencji chirurgicznej. Poprzez nacicie naczynia usuwa si blaszk miadycow. Alternatywnym zabiegiem jest angioplastyka (rozszczepienie cian ttnicy i spaszczenie blaszki miadycowej)

lub wszczepienie bay-pasw, czyli wszczepienie fragmentw naczynia, tak by omijay zwone miejsce. Brak waciwego leczenia moe doprowadzi do zawau serca, udaru mzgu lub dusznicy.

Zobacz take:

Choroba itai - itai

Przewleka niewydolno ylna

Przeom hiperkalcemiczny