Zesp lku napadowego

Zesp lku napadowego jest czstszym z zaburze lkowych. Dotyka on 1,5%-3% populacji oglnej, z tym e trzykrotnie czciej choruj kobiety ni mczyni. Objawy zespou lku napadowego pojawiaj si zazwyczaj okoo 25-tego roku ycia.
Zesp lku napadowego charakteryzuje si nagym pocztkiem, trwa okoo godziny, a swj szczyt osiga w pierwszych 10 minutach.

Objawy

Zesp lku napadowego sygnalizuj nastpujce objawy: koatanie serca, przyspieszone ttno, pocenie si, duszno, ble i uciski w klatce piersiowej, osabienie, nudnoci, drenie, dreszcze, uczucie postpujcego w ciele gorca, depersonalizacja, lk przed utrat kontroli nad samym sob, lk przed mierci, uczucie drtwienia rnych koczyn ciaa, zawroty gowy.

Do powyszych symptomw czsto docza si agorafobia oraz lk przed nastpnym napadem.

Leczenie

Leczenie obejmuje jednoczenie terapi farmakologiczn oraz psychoterapi. Stosuje si leki przeciwdepresyjne. Natomiast psychoterapia jest zazwyczaj dugotrwaa.