świadczenie

Więcej o:

świadczenie

 • Świadczenie pielęgnacyjne 2022. Ile wynosi? Komu przysługuje?

  Świadczenie pielęgnacyjne to dodatek przysługujący osobom sprawującym stałą opiekę nad osobami z niepełnosprawnością. Najczęściej są to rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, ale prawo do świadczenia mogą mieć też opiekunowie faktyczni dziecka czy osoby będące rodziną zastępczą spokrewnioną

 • Świadczenie rehabilitacyjne 2022. Komu przysługuje? Ile wynosi?

  Świadczenie rehabilitacyjne jest rodzajem świadczenia pieniężnego, które przyznaje się osobom niezdolnym do pracy po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, kiedy dalsze leczenie rokuje odzyskaniem zdolności do pracy w okresie do 12 miesięcy. Pieniądze są wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub

 • Świadczenie pielęgnacyjne 2022. Ile wynosi? Komu przysługuje?

  Świadczenie pielęgnacyjne to dodatek przysługujący osobom sprawującym stałą opiekę nad osobami z niepełnosprawnością. Najczęściej mowa o rodzicach dzieci z niepełnosprawnościami, choć prawo do świadczenia mają też opiekunowie faktyczni dziecka czy osoby będące rodziną zastępczą spokrewnioną

 • Świadczenie pielęgnacyjne 2023. Czy od nowego roku będzie wyższe?

  Świadczenie pielęgnacyjne mogą pobierać opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, które nie przekroczyły 18. roku życia. Jeśli osoba z niepełnosprawnością się uczy, świadczenie dla jej opiekunów przysługuje opiekunom dłużej - do 25. roku życia podopiecznego. Przeczytaj więcej informacji z kraju

 • Emerytury. Kto może otrzymać dwa świadczenia emerytalne? [PORADNIK]

  Od 2017 roku wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60, a dla mężczyzny 65 lat. Inna granica wieku umożliwiająca przejście na emeryturę obowiązuje pracowników mundurowych. Kto może otrzymać podwójną emeryturę? Okazuje się, że podwójne świadczenie mogą otrzymać osoby, które: pracowały za granicami Polski

 • Świadczenie pielęgnacyjne. Ile wynosi i komu przysługuje?

  Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2022 r. wynosi 2119 zł miesięcznie. Co ważne, prawo do niego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Natomiast przyznaje się je opiekunom dzieci z niepełnosprawnością oraz małoletnich do 18. roku życia lub do 25. roku życia, pod warunkiem

 • Świadczenie pielęgnacyjne 2023. Czy jego kwota wzrośnie?

  Świadczenie pielęgnacyjne przyznaje się opiekunom dzieci z niepełnosprawnością oraz małoletnich do 18. roku życia lub do 25. roku życia, pod warunkiem że podopieczny nadal się uczy. Aby je otrzymać, konieczna jest rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Więcej informacji ze świata

 • Świadczenie urlopowe 2022. Kto może je otrzymać? Ile wynosi? [WYLICZENIA]

  Świadczenie urlopowe jest wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który ma obowiązek utworzyć pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników lub zatrudniający przynajmniej 20 osób, jeśli z wnioskiem o jego utworzenia wystąpi zakładowa organizacja związkowa. Pozostali pracodawcy

 • 14. emerytura nie dla wszystkich. Kto nie dostanie świadczenia?

  14. emerytura w 2022 roku ma zostać wypłacona ok. 9 mln osób - wynika z szacunków rządu. Koszty przyznania dofinansowania wyniosą w 2022 roku ok. 11,4 mld zł. Świadczenie ma być wypłacane od 25 sierpnia do 20 września. Ile wyniesie w tym roku 14. emerytura. Komu przysługuje?  14. emerytura