sigmoidoskopia

Więcej o:

sigmoidoskopia

  • Badanie na krew utajoną w kale - na czym polega, kiedy się je przeprowadza?

    , co znacząco zwiększa szanse wykrycia choroby. Co więcej, obecność krwi może pojawić się również na skutek połknięcia krwi, na przykład podczas krwawienia z dziąseł albo nosa. Zazwyczaj w przypadku wykrycia krwi w stolcu zalecana jest dalsza diagnostyka. Często przeprowadza się takie badania jak sigmoidoskopia

  • Ropień okołoodbytniczy - przyczyny, objawy, leczenie

    , do których należą anoskopia oraz sigmoidoskopia. Oprócz tego czasami wykonuje się badania obrazowe takie jak ultrasonografia transrektalna, rezonans magnetyczny lub endosonografiawewnątrzodbytnicza. Badania takie mają na celu dokładne zobrazowanie położenia ropnia, a także stwierdzenie ewentualnych zmian w okolicy

  • Uwaga na zaparcia!

    sigmoidoskopię lub kolonoskopię (obserwację odbytnicy i jelita grubego przez wziernik wprowadzany przez odbyt). Dzięki temu można m.in. stwierdzić lub wykluczyć nowotwór jelita. Dieta czy operacja? Z powyższych opisów można się zorientować, że przyczyny zaparć mogą być bardzo różne, nic więc dziwnego