Histopatolog

Często ściśle współpracuje z chirurgiem, który podczas zabiegów pobiera materiał tkankowy, będący zarazem obiektem badawczym histopatologa. Dzięki jego pracy możliwe jest wczesne rozpoznawanie chorób nowotworowych, groźnych zmian zwyrodnieniowych i zapalnych, a także skuteczności terapii w wielu dziedzinach medycyny.

Histopatolog to kolejny specjalista, z którym zazwyczaj pacjent nie spotyka się bezpośrednio, gdyż pracuje on w warunkach laboratoryjnych. Histopatologia jest działem patomorfologii (dawniej nazywanej anatomią patologiczną), zajmującym się badaniem i rozpoznawaniem zjawisk mikroskopowych, zachodzących w komórkach oraz tkankach organizmu wskutek różnych schorzeń. Wraz z postępem technologicznym możliwości praktycznego wykorzystania histopatologii w praktyce wciąż rosną. Badania materiału tkankowego (pobranych wycinków, usuniętych narządów lub ich fragmentów) pomagają histopatologowi rozpoznawać i oceniać stopień zaawansowania chorób nowotworowych, wielu schorzeń zapalnych i zwyrodnieniowych, monitorować skuteczność terapii, stwierdzić przyczynę zgonu.

Zobacz wideo
Więcej o: