Porażenie prądem

Jeśli przez ciało przepłynie prąd elektryczny o dużym napięciu, grozi to utratą przytomności, oddechu, zatrzymaniem akcji serca. Udzielając szybkiej pomocy, możemy uratować ludzkie życie.

Z sieci energetycznej

Wypadki spowodowane wadliwym działaniem urządzeń elektrycznych lub nieumiejętnym obchodzeniem się z prądem wiążą się zwykle z poparzeniami. Ich głębokość i rozległość zależy od wysokości napięcia i czasu oddziaływania prądu na ludzkie ciało. Porażenie prądem może wywołać silny skurcz mięśni, którego skutkiem bywają nawet złamania kości. Przed przystąpieniem do ratowania poszkodowanego pamiętaj przede wszystkim o odłączeniu źródła prądu, które było przyczyną wypadku.

Zobacz wideo

Jeżeli jest to niemożliwe, odciągnij ofiarę za pomocą suchej liny, deski czy drąga.

Jeśli możesz swobodnie dojść do ofiary, sprawdź, czy oddycha, czy ma drożne drogi oddechowe i czy jej tętno jest wyczuwalne. Kiedy stwierdzisz brak oddechu i tętna - podejmij zabiegi reanimacyjne.

Jeżeli w wyniku porażenia na ciele ofiary pojawiły się rany, zabezpiecz je jałowymi opatrunkami. Nie używaj maści, nie pokrywaj uszkodzonych miejsc tłuszczem, nie polewaj środkami dezynfekcyjnymi. Oparzenia prądem są bardzo bolesne. Jeśli ratowany jest w dobrym stanie, podaj mu powszechnie dostępne leki przeciwbólowe.

Bezzwłocznie wezwij pomoc. Większość ofiar, u których w wyniku porażenia doszło do powikłań ze strony układu krążenia, wymaga obserwacji w szpitalu, a w przypadku poważnych oparzeń hospitalizacji w ośrodkach zajmujących się leczeniem takich urazów.

Od pioruna

Do porażenia może dojść nie tylko przy bezpośrednim uderzeniu pioruna, ale również wówczas, gdy ktoś dotknie obiektu trafionego przez grom lub też wkroczy w strefę rozchodzenia się prądu z miejsca rażenia. Zasady udzielania poszkodowanym pomocy w takich przypadkach różnią się nieznacznie od postępowania z ofiarami porażenia prądem elektrycznym. Oceń sytuację na miejscu zdarzenia.

Ratuj tych, którzy nie zdradzają oznak życia. Pozostali sami poradzą sobie do czasu przybycia fachowej pomocy.

Jeśli poszkodowani nie wymagają reanimacji, a jedynie stracili przytomność, unieś ich nogi w górę i pozostaw w takiej pozycji do czasu całkowitego powrotu świadomości.

Jeśli stwierdzisz, że u kogoś doszło do zatrzymania krążenia, niezwłocznie podejmij podstawowe czynności reanimacyjne, tzn. masaż zewnętrzny serca i sztuczne oddychanie.

Bezzwłocznie wezwij pomoc. Wszyscy poszkodowani w wyniku rażenia piorunem powinni być poddani badaniu serca ( EKG ). Często konieczna jest również hospitalizacja i leczenie powstałych urazów i oparzeń bądź obserwacja na oddziale kardiologicznym lub neurologicznym.

Więcej o: