Jakie są przyczyny dysleksji?

Jest ich wiele. Najczęściej upatruje się źródeł zaburzeń typu dyslektycznego w mikrouszkodzeniach układu nerwowego, do których doszło w okresie okołoporodowym.

Jakie są przyczyny dysleksji?

Jest ich wiele. Najczęściej upatruje się źródeł zaburzeń typu dyslektycznego w mikrouszkodzeniach układu nerwowego, do których doszło w okresie okołoporodowym.

Jest ich wiele. Najczęściej upatruje się źródeł zaburzeń typu dyslektycznego w mikrouszkodzeniach układu nerwowego, do których doszło w okresie okołoporodowym. Każda trudna, powikłana ciąża, ciężki poród, wcześniactwo mogą być przyczyną dysleksji. Pomimo mikrouszkodzeń układu nerwowego dziecko może odznaczać się wysoką inteligencją. Dotyczą one bowiem bardzo wyspecjalizowanych funkcji kory mózgowej, np. analizy dźwięków mowy lub składania znaków graficznych w wyrazy. Dysleksja bywa uwarunkowana genetycznie, zdarza się, gdy ojciec, matka lub ktoś z dalszej rodziny miał kłopoty z opanowaniem czytania. Okazuje się, że właśnie ta forma dysleksji ma zwykle najłagodniejszą postać i najłatwiej z niej dziecko wyprowadzić.

Więcej o: