Wyniki badań - cholesterol

Zrobiłem badania krwi wyniki to: cholesterol 234, trójglicerydy 206 ,aspat 165, alat 32.7. Co wynika z tych badań?

Odpowiada lekarz Ewa Witkowska:

Z podanych przez Pana parametrów wynika, że ma Pan nieprawidłowy lipidogram (podwyższony cholesterol i glicerydy) oraz znacznie podwyższoną aktywność enzymów wątrobowych (AspAT i AlAT). Podwyższone enzymy wątrobowe mogą świadczyć o wielu schorzeniach, m.in. wirusowych zakażeniach wątroby, stłuszczeniowych zapaleniach wątroby, hemochromatozie czy też uszkodzeniu wątroby przez toksyny i leki. W związku z tym, że przyczyn wymienionych przez Pana nieprawidłowości może być bardzo wiele, sugeruję aby udać się do lekarza pierwszego kontaktu, który rozpocznie odpowiednią diagnostykę.

Zobacz wszystkie porady

Więcej o: