Szczepienie przeciw polio

Jakie skutki uboczne powoduje szczepienie przeciw polio? Czy może uszkodzić dziecku mózg?

Jak każda szczepionka, szczepionka przeciw polio (zarówno IPV jak i OPV) może mieć działania niepożądane związane z odczynem alergicznym. Może wystąpić pokrzywka, obrzęki i świąd skóry, w cięższych przypadkach także duszność i obrzęk dróg oddechowych. Trzeba jednak zaznaczyć, że ryzyko wystąpienia takich powikłań wiąże się z podaniem każdej szczepionki (a nawet każdego leku), a powikłania zagrażające zdrowiu lub życiu należą do rzadkości.

W przypadku szczepionki doustnej (OPV), która zawiera żywego, osłabionego wirusa, istnieje bardzo małe ryzyko zachorowania na postać porażenną polio (około 1 przypadek na 2 miliony szczepień). Porażenie może rozwinąć się w przeciągu dni lub tygodni od zaszczepienia, zarówno u osoby szczepionej jak i u osób w bliskim kontakcie z tą osobą (żywy wirus jest wydalany z kałem).

Uszkodzenie mózgu, o które Pani pyta, przebiegające pod postacią ostrego rozsianego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego (ADEM), jest bardzo rzadkim powikłaniem infekcji wirusowych i szczepień. Teoretycznie może się ono rozwinąć po każdym szczepieniu, jednak istnieje bardzo mało udokumentowanych zachorowań. Co istotne, ryzyko wystąpienia tego powikłania jest większe w przypadku normalnego zachorowania niż w przypadku zaszczepienia. Dlatego należy bezwzględnie przestrzegać kalendarza szczepień u wszystkich dzieci, które nie mają przeciwwskazań do podania szczepionek.