Glejak nerwu wzrokowego

Objawy

- zaburzenia ostrości widzenia

- jednostronny wytrzeszcz gałki ocznej

- czasami plamy ,,kawy z mlekiem" na skórze tułowia, piegi pachowe

Ryzyko zachorowania

Zwiększa się u dzieci przed 10. rokiem życia, często towarzyszy chorobie von Recklinghausena.

Powikłania

Nieleczony prowadzi nawet do całkowitej utraty wzroku, a także zaburzeń czynności przysadki oraz wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego, co może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia.

Diagnostyka

Podstawowe badania okulistyczne, USG oczodołu, tomografia komputerowa, biopsja i badanie histopatologiczne.

Leczenie

W wyspecjalizowanych klinikach. W przypadku małych guzów i braku dolegliwości wystarczy obserwowanie zmian. Przy dużych zmianach konieczne jest leczenie chirurgiczne. Radioterapię i chemioterapię stosuje się, gdy nie można zastosować leczenia chirurgicznego.

Więcej o: