Wstrząs - objawy, przyczyna i leczenie

Objawy

- utrata przytomności lub zasłabnięcie, zblednięcie skóry, poty

Przyczyny

Nagły spadek ciśnienia tętniczego krwi. Zależnie od przyczyny wyróżniamy wstrząs kardiogenny, czyli nagłe upośledzenie czynności serca, wstrząs hipowolemiczny, powstający w wyniku zbyt małej objętości krwi krążącej (odwodnienie, krwawienie), wstrząs anafilaktyczny, do którego dochodzi w wyniku silnej reakcji alergicznej, oraz wstrząs septyczny w wyniku masywnego zakażenia organizmu.

Czynniki ryzyka

Choroba niedokrwienna serca, wady serca, zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca, alergia.

Diagnostyka

Pomiar ciśnienia tętniczego. O wstrząsie świadczy ciśnienie skurczowe (wyższe) poniżej 80 mm Hg.

Powikłania

Nagłe zatrzymanie krążenia.

Leczenie

Wezwać pogotowie ratunkowe. Położyć chorego z lekko uniesionymi nogami, zatamować ewentualny krwotok. Sprawdzać przytomność, oddech i tętno . Nie wolno takiej osoby zostawić samej do czasu przyjazdu pomocy.

Zobacz wideo
Więcej o: