Utrudnienie połykania (dysfagia)

Zaburzone połykanie (dysfagia) jest to utrudnione przechodzenie pokarmów.

Dołącz do nas na Facebooku!

Objawy

- niemożność przełknięcia pokarmu, częste cofanie się pokarmu przez nos (dysfagia górna)

- wrażenie "zatrzymania pokarmu" kilka sekund po przełknięciu, gniecenie, rozpieranie, nieraz silny ból za mostkiem

- wymioty

Przyczyny

Dysfagia, czyli utrudnienie połykania, może być objawem różnych chorób. Wymaga pilnej wizyty u lekarza, gdy pojawia się nagle i szybko się nasila - najpierw mamy problemy z połknięciem dużych kęsów, potem mniejszych, w końcu nawet pokarmów płynnych. Gdy problemem jest przesunięcie pokarmu z jamy ustnej do gardła i przełyku, mówimy o dysfagii górnej. Przy dysfagii dolnej zatrzymany zostaje transport pożywienia wewnątrz przełyku. W pierwszym przypadku dysfagia może być skutkiem zmian zapalnych, nowotworowych, urazów w obrębie jamy ustnej, języka, podniebienia, gardła oraz chorób układu nerwowego (np. udary, stwardnienie rozsiane), zaś w drugim zmian w przełyku, zarówno anatomicznych (rak, owrzodzenia, oparzenia), jak i czynnościowych (kurcz przełyku), a także zmian w narządach sąsiednich (tętniak aorty, guzy śródpiersia).

Powikłania

Zachłyśnięcie się pokarmem może prowadzić do zapalenia płuc, które jest bardzo trudne do wyleczenia.

Diagnostyka

RTG klatki piersiowej, badanie radiologiczne przełyku po połknięciu papki barytowej, badanie endoskopowe, badanie czynności motorycznej przełyku (manometria).

Profilaktyka

Doraźnie można sobie pomóc, zjadając pokarm rozdrobniony lub w formie półpłynnej (przecierany), spożywać go należy w pozycji pionowej. Konieczna jednak jest konsultacja lekarska.

Leczenie

Terapię ustala lekarz w zależności od ustalonych przyczyn dysfagii.

Zobacz także: Achalazja przełyku Rak przełyku Esofagoskopia

Więcej o: