Fobie

Fobia jest zaburzeniem nerwicowym, którego objawem jest uporczywy lęk przed różnymi, określonymi sytuacjami, zjawiskami lub przedmiotami.

Objawy

- silny, nieuzasadniony lęk pojawiający się jedynie w określonych sytuacjach i tendencja do unikania tych sytuacji

Wyróżnia się:

- agorafobię - lęk przed przebywaniem na otwartej przestrzeni, w miejscach publicznych; środkach komunikacji miejskiej, hipermarketach;

- fobie specyficzne - może to być np. strach przed wężami, pająkami, przed zamkniętymi pomieszczeniami;

- fobię społeczną - lęk przed sytuacjami, w których człowiek jest pod obserwacją innych (publiczne przemawianie), lub spotyka się z nieznajomymi (duże przyjęcia); lęk w kontaktach z ludźmi i przed ich oceną.

Przyczyny

Nie są dotychczas w pełni poznane.

Rozpoznanie

Na podstawie rozmowy z chorym. Niestety, choroby te są bardzo rzadko rozpoznawane, a więc i leczone, choć są to częste zaburzenia psychiczne.

Leczenie

Terapia behawioralna, np. przez stopniowe oswajanie pacjenta z tym, co wywołuje u niego lęk; czasami stosuje się leki przeciwdepresyjne - zazwyczaj z grupy SSRI (selek-tywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny).

Więcej o: