Odpowiedź z NFZ na pytania dotyczące systemu eZWM

Pełna treść odpowiedzi z Narodowego Funduszu Zdrowia na pytania dotyczące funcjonowania systemu eZWM.

Przesłane pytania do Sylwii Wądrzyk, rzeczniczki prasowej Centrali NFZ (14.12.20):

W związku z planowaną publikacją w serwisie tekstu o zasadach związanych z refundacją wyrobów medycznych i o systemie eZWM (pełna treść artykułu), proszę pilnie o poniższe informacje:

  1. Gdzie pacjent może uzyskać pełną informację dotyczącą przysługującej mu zniżki, wymaganych formalności, procedur etc.? Według mojej wiedzy, lekarze o nich często nie informują, a chorzy są zdezorientowani.
  2. Czy zasady refundacyjne są analogiczne w przypadku sprzętu ortopedycznego, okulistycznego i materiałów chłonnych są takie same? Z informatorów dostępnych w sieci (przygotowywanych głównie przez sprzedawców - informatora NFZ nie znalazłam) wynika, że zasady są różne.
  3. Gdzie, w przypadku napotkania na trudności, pacjent może się odwołać, przesłać dokumentację? Centrala NFZ poinformowała jeszcze w marcu, że ze zleceniem nie trzeba jeździć, można je wysłać mailowo. Na jaki adres? Będę wdzięczna za podanie go, bo kontakt telefoniczny stanowi często barierę nie do pokonania.
  4. Jak wiele placówek/lekarzy, którzy mają kontrakt z NFZ, korzysta z aplikacji eZWM (może być procentowo)? W jaki sposób zamierzacie Państwo przekonać kolejne do wdrożenia?
  5. Jak wielu pacjentów uprawnionych do refundacji okularów/soczewek kontaktowych z niej korzysta? Również może być procentowo.
  6. Jak Państwo oceniacie po niemal roku działanie systemu eZWM? Na jakie napotkaliście trudności? Przeprowadzono może jakiś audyt? Czy planowane są jakieś działania korygujące?

Odpowiedź uzyskana 22.12.20:

Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wyroby medyczne wydawane na zlecenie na zasadach określonych przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2019 poz. 1267 i 1899).

w sprawie wykazu [1], wydanym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji[2].

W rozporządzeniu w sprawie wykazu zostały określone kryteria przyznawania oraz limity finansowania ww. wyrobów medycznych.

Informacje na temat zaopatrzenia w wyroby medyczne są dostępne na stronie: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-zrealizowac-zapotrzebowanie-na-srodki-pomocnicze-i-ortopedyczne/.

Podstawą zaopatrzenia w wyroby medyczne np. sprzęt ortopedyczny, soczewki okularowe czy materiały chłonne jest zlecenie wystawione przez osobę uprawnioną (lekarz, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta) na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. W ww. rozporządzeniu określone są również limity finansowania.

Od 1 stycznia 2020 r. wystawianie i weryfikacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywa się podczas wizyty pacjenta u osoby uprawnionej np. lekarza, przy wykorzystaniu aplikacji udostępnionej przez NFZ (https://ezwm.nfz.gov.pl/ap-zz/) lub z własnej aplikacji zintegrowanej z system NFZ.

Jest to ułatwienie dla pacjentów, w szczególności osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, ponieważ eliminuje konieczność wizyty w OW NFZ w celu potwierdzenia zlecenia.

Jednoczenie informuję, że w czasie epidemii COVID 19 Narodowy Fundusz Zdrowia umożliwił:

- wystawianie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach teleporady lekarza POZ.

W takim przypadku, po pozytywnej weryfikacji zlecenia, osoba uprawniona do jego wystawienia np. lekarz, pielęgniarka przekazuje pacjentowi telefonicznie, email, SMS informację o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia (Unikalny numer identyfikacyjny). Nie jest wymagany wydruk części I i II zlecenia (WYSTAWIENIE ZLECENIA, WERYFIKACJA ZLECENIA).

- potwierdzanie zleceń wystawionych w formie papierowej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną. W takim przypadku pacjent, osoba uprawniona do wystawienia zlecenia (lekarz, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta), przychodnia lub realizator zaopatrzenia w wyroby medyczne może przekazać za pomocą skanu, emaila zlecenie do potwierdzenia przez OW NFZ. Po pozytywnej weryfikacji zlecenia, OW NFZ przekaże informację zwrotną o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia (np. telefonicznie lub poprzez e-mail). Nie jest wymagane przesyłanie przez NFZ części II zlecenia (WERYFIKACJA ZLECENIA).

Jednocześnie trwają prace nad wprowadzeniem wyłącznie elektronicznej obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Poniżej załączam odpowiedzi na pytania dotyczące danych liczbowych.

Liczba świadczeniodawców, którzy mogą wystawiać zlecenia (mają odpowiednią umowę z NFZ): 15 539

Liczba świadczeniodawców, którzy mogą realizować zlecenia (mają odpowiednią umowę z NFZ): 12 577

Liczba pacjentów, którzy zrealizowali chociaż jedno zlecenie: 1 252 399

Liczba świadczeniodawców, którzy wysłali chociaż jeden dokument do systemu eZWM (z konta świadczeniodawcy): 66 269

Liczba zleceń zrealizowanych na okulary/soczewki kontaktowe: 283 826

W każdej sytuacji, w której pacjent ma problem z uzyskaniem pomocy medycznej lub świadczenia może zgłosić taki fakt do swojego oddziału wojewódzkiego NFZ lub np. dzwoniąc pod numer bezpłatnej, całodobowej infolinii 800 190 590. Każda tego typu sprawa jest przez nas wyjaśniana.

Sylwia Wądrzyk, Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Narodowego Funduszu Zdrowia

Przypisy:

  1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2019 poz. 1267 i 1899)
  2. ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 357)
Więcej o: