Skuteczna profilaktyka w walce z rakiem piersi - mammografia czy USG - ktr metod wybra?

Mimo e nie zawsze moemy si uchroni si przed chorob to, w niektrych przypadkach, mona kontrolowa jej rozwj i postp. Jest to moliwe dziki odpowiedniemu stylowi ycia i profilaktyce. Nie inaczej dzieje si w przypadku raka piersi. Regularnie wykonywana mammografia czy USG to realna szansa na wygran walk. Pozostaje tylko pytanie, ktra metoda jest lepsza i czym si kierowa przy jej wyborze?
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Comiesiczne samobadanie piersi (wicej przeczytasz o nim tutaj ) to niestety za mao by uchroni si i w por rozpozna chorob, dlatego tak wane s badania kontrolne. Powszechnie dostpne metody badania piersi s nieinwazyjne i praktycznie bezbolesne.

USG piersi

Ultrasonografia doskonale sprawdza si w profilaktyce jak i diagnozowaniu raka piersi . Mimo e, przy rozpoznawaniu tego typu zmian czciej stosowana jest mammografia , to USG ma nad ni pewn przewag. W trakcie badania mona oglda zmiany pod rnymi ktami a take wraca do niepokojcych punktw. Dodatkowo USG, w przeciwiestwie do mammografii, pozwala odrni agodn torbiel od masy bdcej zoliw zmian, USG nie uwidacznia zwapnie, nie wykrywa gboko zlokalizowanych guzkw, czasem daje te faszywy wynik. Aby unikn pomyek, badanie z uyciem ultrasonografu zleca si po badaniu fizykalnym i bardzo czsto w poczeniu z mammografi. Duo lepiej sprawdza si u kobiet z maym lub rednim biustem.

USG ma te wady: moe by mniej przydatne w przypadku guzkw znajdujcych si gbiej w piersi. Czasami daje te faszywe odczyty, ktre zdaj si wskazywa na istnienie raka, gdy w rzeczywistoci nic si nie dzieje.

Jak wyglda badanie USG piersi?

W trakcie badania lekarz prosi pacjentk by pooya si na plecach z rk zaoon za gow. Dziki temu pier staje si paska, co znacznie uatwia uzyskanie wyranego obrazu. Do posmarowanej, specjalnym elem, piersi lekarz przykada i przesuwa gowic szukajc ewentualnych zmian lub dokadniej przyglda si ju istniejcym.

Mammografia

To najczciej wykonywane badanie w profilaktyce raka piersi. Mammografi powinny wykonywa wszystkie panie po 40. roku ycia, raz na dwa lata. Nie jest to jednak regua. Jeli biust jest may bd redni wygodniejsze i bardziej komfortowe dla pacjentki jest badanie USG. Czasem zdarza si, e mammografi zleca si je rwnie u modszych kobiet, szczeglnie tych obcionych genetycznie, nie tylko rakiem piersi, ale i brodawki.

Zdarza si, e oba badania stanowi swoje uzupenienie, jednak ostateczna decyzja o dodatkowym USG lub mammografii naley do lekarza.

Badanie mammograficzne polega na przewietleniu piersi tak sam dawk promieniowania, jak to wykorzystywane przy klasycznym rentgenie klatki piersiowej. Kobieta umieszcza pier na specjalnym stoliku. Nastpnie wykonujcy badanie specjalista naciska na ni pytk kompresyjn. Tradycyjne aparaty umoliwiaj wykrycie guzkw o wielkoci 3 mm. Nowsze urzdzenia (cyfrowe) pozwalaj wykry zmiany majce zaledwie 1 milimetr. Zarejestrowany obraz mona dowolnie powiksza, obraca, oglda z rnych perspektyw. Dziki temu lekarz dokadniej przyglda si zarejestrowanej zmianie oraz moe porwna je z poprzednimi obrazami.

W przypadku zaobserwowania niepokojcej zmiany (wielko nie przekracza 2 cm), gdy obraz nie jest jednoznaczny, zleca si biopsj. Pobranie materiau do dalszych bada trwa zazwyczaj 20-40 minut i odbywa si w znieczuleniu miejscowym. Pacjentka ukada si na wznak, po znieczuleniu lekarz wykonuje niewielkie nacicie na piersi, nastpnie wprowadza przez nie specjaln ig i pobiera fragment tkanki pokrywajcej niepokojc zmian. Przez kilka dni po badaniu nie naley my wod i mydem miejsca, w ktrym znajduje si nacicie. Zaleca si unikanie aktywnoci czy forsowania. Konieczne jest jednak noszenie biustonosza, pier moe by zasiniona delikatnie pobolewa. Czas oczekiwania na wynik pobranego wycinka to 2-3 tygodnie.