Daltonizm

Dziedziczna anomalia widzenia barw odznaczajca si cakowit bd czciow niezdolnoci odrnienia koloru czerwonego od zielonego. Po raz pierwszy opisa j angielski fizyk John Dalton (1766-1844), ktry sam na ni cierpia, podobnie jak dwch spord jego braci.
Artyku jest czci publikacji pochodzcej z nowej serii Biblioteki Gazety Wyborczej pt.: Wielka Encyklopedia Medyczna, ktr naby mona w Kulturalnym Sklepie lub w kad rod w kiosku

Poniewa istniej rne rodzaje wad widzenia barw, zarwno wrodzonych, jak i nabytych, obecnie czciej ni o daltonizmie mwi si o zaburzeniu widzenia barw. Natomiast narody anglosaskie okrelaj te anomalie jako lepot na kolory. Daltonizm przekazywany jest jako cecha recesywna zwizana z chromosomem pciowym X. Oznacza to, e wrd dzieci kobiety bdcej nosicielk daltonizmu, a ktrych ojciec nie jest daltonist, jedynie mczyni bd dotknici t przypadoci. Natomiast, aby daltonizm przejawi si u crki, ojciec rwnie musi by daltonist. W pierwszym przypadku prawdopodobiestwo urodzenia si syna dotknitego daltonizmem wynosi 25%. W drugim prawdopodobiestwo urodzenia si crki z daltonizmem wynosi rwnie 25%. Wreszcie, jeli kobieta wyjdzie za mczyzn cierpicego na daltonizm, zarwno synowie, jak i crki bd daltonistami.Daltonizm nie wie si z adnym szczeglnym rodzajem dyskomfortu, oprcz niewygody wynikajcej z niemoliwoci rozrnienia barw czerwonej i zielonej (np. przy patrzeniu na wiata drogowe). Inn niedogodnoci moe by np. niemoliwo rozpoznania krwi w odchodach, stanowicej objaw, ktry naley powanie bra pod uwag, poniewa moe on by oznak nowotworu jelitowego, uchykowatoci, hemoroidw itd. W przypadkach podejrzewania choroby, np. przy niewyjanionej dyzenterii, daltonista powinien poprosi o pomoc krewnych, podobnie jak w sytuacjach, w ktrych wane moe by odpowiednie rozrnianie barw (np. przy niektrych chorobach skrnych).