Zapalenie puc - objawy, leczenie, powikania. Czy to zapalenie puc?

Machasz rk na podwyszon temperatur, bl gowy, amanie w kociach, kaszel i trudnoci z oddychaniem, sdzc, e to przezibienie i szybko minie. Niestety, tak banalne objawy mog zwiastowa rwnie zapalenie puc, dlatego lepiej ich nie bagatelizuj.
Zapalenie puc: kiedy moe rozwin si choroba?

Gdy zaatakuj nas bakterie (zwykle Streptococcus pneumoniae) lub wirusy. S tak mikroskopijne, e bez problemw przenosz si drog powietrzn od jednego czowieka do drugiego. Wystarczy, e chory kichnie czy kaszlnie, a ju tabuny drobnoustrojw wdruj w kierunku nowej ofiary. To, czy choroba si rozwinie, zaley w duej mierze od sprawnoci naszego systemu odpornociowego. Jeeli on zawodzi, wirusy lub bakterie dostaj si do naszego organizmu i po 2-20 dniach zaczyna si rozwija tzw. samoistne zapalenie puc. Tym mianem lekarze okrelaj rozwijajce si w pcherzykach pucnych i tkance rdmiszowej puc stany zapalne.

Zapalenie puc: jakie objawy powinny nas zaniepokoi?

Problem w tym, e zapalenie puc do czsto rozwija si bez charakterystycznych objaww. Przebieg choroby zaley w duej mierze od tego, czy ma ona podoe wirusowe, czy bakteryjne. W tym drugim przypadku zaczyna si ona nagle od kaszlu i gorczki poprzedzonej dreszczami. Temperatura zwykle jest wysoka i siga powyej 39C.

Zapalenie puc: czy chorobie zawsze towarzyszy kaszel?

Zapaleniu puc o podou bakteryjnym - zawsze. Kaszel, pocztkowo suchy, po kilku dniach staje si wilgotny, a plwocina zawiera brunatn domieszk krwi. Zazwyczaj skarymy si na bl w klatce piersiowej (najczciej jednostronny), ktry nasila si, gdy oddychamy lub kaszlemy. Jest nam duszno, pytko oddychamy, czujemy, e serce szybciej pracuje. Powinnimy jak najszybciej zgosi si do lekarza, ktry moe wykry zapalenie puc, osuchujc nas stetoskopem. Badaniami, ktre mog potwierdzi podejrzenia, s RTG klatki piersiowej, morfologia i OB.

Zapalenie puc: jak dugo trwa leczenie?

Leczenie zapalenia puc zwykle kilka, kilkanacie dni. Jeli choroba ma podoe bakteryjne, lekarz zapisuje antybiotyki. Po trzech dobach podawania lekw powinna ustpi gorczka i dusznoci, powinien te zmniejszy si kaszel. Jeli terapia nie przyniosa takich efektw, lekarz czasem zmienia antybiotyk. Nie wolno tego jednak robi na wasn rk lub - co gorsza - przerywa kuracji, gdy tylko troch lepiej si poczujemy. Takie postpowanie grozi bowiem nawrotem choroby, co czasem koczy si pobytem w szpitalu. Najczciej jednak bakterie gin pod wpywem antybiotyku i po 2-3 tygodniach czujemy si ju dobrze.

Zapalenie puc bywa skutkiem powika innych chorb. Jakich?

Grypy, szczeglnie wywoanej wirusem typu A, ospy wietrznej, odry, opryszczki, ppaca. Na skutek powika rozwija si wirusowe zapalenie puc. Objawy s wtedy podobne jak przy grypie, ale doczaj si do nich dusznoci. Chorob pomaga zdiagnozowa RTG klatki piersiowej - nacieki wywoane przez bakterie rni si od wirusowych.

Jak leczy si chorob wywoan wirusem?

Lekami antywirusowymi. Jest ich znacznie mniej ni antybiotykw i dziaaj tylko wtedy, gdy zastosuje si je na samym pocztku choroby. Poniewa jednak wirusy, mwic w uproszczeniu, mog torowa drog bakteriom, powikaniem wirusowego zapalenia puc bywa nadkaenie bakteryjne. Dlatego "profilaktycznie" podaje si czsto antybiotyki.

Czy istnieje szczepionka chronica przed bakteryjnym zapaleniem puc?

Tak, to Pneumo 23. Chroni ona przed 23 typami pneumokokw. Zalecana jest zwaszcza tym, ktrzy z zapaleniem puc mog sobie nie poradzi: osobom po 65. roku ycia, dzieciom (powyej 2. roku ycia) chorujcym na nowotwory, schorzenia ukadu oddechowego, z niewydolnoci krenia i cukrzyc. Szczepionka chroni przez 5-10 lat.

Zapalenie puc: to moe ci pomc

- Gdy chorujesz na zapalenie puc, potrzebujesz wypoczynku. Nie zostawaj jednak w ku bez przerwy. Co jaki czas wsta i pochod po domu. Jeli jest adna pogoda - ubierz si ciepo i wyjd na spacer. To pomoe przewentylowa puca, a zapalenie puc dlatego jest grone, e pogarsza si wentylacja organizmu i utlenowanie krwi, co upoledza prac serca.

- Popro, by kto z domownikw oklepywa ci rano i wieczorem plecy doni zoon w "miseczk".

- Jeli lekarz nie ma nic przeciwko temu - popro kogo dowiadczonego o postawienie baniek, tradycyjnych lub prniowych.

- Duo pij, by przy wysokiej temperaturze nie doszo do odwodnienia organizmu

Docz do nas na Facebooku!