Zwyrodnienie plamki tej

Plamka ta znajduje si w rodkowej czci siatkwki odpowiedzialnej za tzw. widzenie centralne i percepcj kolorw. Po 55. r.. czsto dochodzi do procesw zwyrodnieniowych tego obszaru. W 90 proc. przypadkw ma miejsce tzw. zwyrodnienie suche - plamka ta staje si ciesza, mog si pod ni gromadzi zogi cholesterolowe. 10 proc. przypadkw to tzw. zwyrodnienie mokre - drobne naczynia krwionone znajdujce si z tyu plamki przerastaj i zaczynaj przecieka; krew rozlewa si i tworzy zbliznowacenia, ktre zaburzaj widzenie.

Objawy

- widzenie rodkowe, czyli to, co postrzegamy, patrzc prosto przed siebie, jest znieksztacone i zamazane;

- przy zwyrodnieniu mokrym zbliznowacenia mog uniemoliwi widzenie rodkowe (nawet doprowadzi do lepoty);

- pojawiaj si problemy z widzeniem barw.

Zrb to dla siebie

Chro oczy przed socem i nie pal papierosw. Unikaj tuszczw zwierzcych w diecie, by nie zwiksza poziomu cholesterolu we krwi.