luzak rzekomy otrzewnej

uzak rzekomy otrzewnej czsto ma zwizek z zapaleniem wyrostka robaczkowego lub guzem w obrbie jajnikw. Schorzenie dwa razy czciej diagnozowane jest u mczyzn i wspistnieje z zapaleniem wyrostka robaczkowego. W przypadku kobiet wystpienie luzaka czy si z rakiem jajnika
Docz do Zdrowia na Facebooku!

luzak to konsekwencja odkadajcego si w jamie otrzewnej luzu i galaretowatej mazi. Zaleganie w niej treci to najczciej skutek pknicia, zazwyczaj samoistnego, znajdujcej si na jajniku, pcherzyku ciowym lub woreczku robaczkowym torbieli. Pojawienie si cysty to powikanie po stanie zapalnym wyrostka lub konsekwencja rozwoju kamieni kaowych, ktre uniemoliwiaj swobodny przepyw luzu. luzak jest o tyle nietypowym nowotworem, e tak jak ogromna wikszo nowotworw, nie rozprzestrzenia si ani przez naczynia krwionone, ani wzy chonne.

Schorzenie dwa razy czciej diagnozowane jest u mczyzn i wspistnieje z zapaleniem wyrostka robaczkowego. W przypadku kobiet wystpienie luzaka czy si z rakiem jajnika . Zaleno t obserwuje si u blisko 30 proc. wszystkich pacjentek. U niewielkiej grupy chorych widoczne s zmiany nowotworowe woreczka robaczkowego. Mimo tych powiza zdania co do jednoznacznej przyczyny wystpowania tego typu nowotworu wrd badaczy nadal s mocno podzielone.

W oparciu o rodzaj nabonka oraz typ zmian medycyna wyrnia trzy postaci choroby: rozsian luzakowato gruczoow otrzewnej, luzakowato rakowa otrzewnej oraz posta mieszana.

Pierwsza z nich charakteryzuje si szybkim rozrastaniem i rozprzestrzenianiem si zmian, ma niewielk zdolno do uszkadzania budowy komrek. Nadaje im cechy typowe dla ognisk nowotworowych . W drugiej odsonie luzak wytwarza znacznie wicej takich komrek, jednak nie obserwuje si pierwotnych zmian sugerujcych wczeniejsz obecno komrek rakowych. Posta mieszana czy powysze cechy.

Objawy luzaka rzekomego

Klasyczn dolegliwoci mogc sugerowa zmiany w jamie otrzewnej jest dugo utrzymujca si dyspepsja, czyli niestrawno . Wraz z jej pojawieniem brzuch pacjenta zaczyna nie tylko bole, ale znacznie si powiksza i delikatnie zmienia ksztat. U chorych zaczyna przypomina wielki zbiornik. Dodatkowo pacjenci skar si na wzdcia oraz zaparcia. Zmiana ta sprzyja powstawaniu przepukliny i czasem bywa przyczyn niepowodze przy staraniu si o dziecko. Zignorowanie tych objaww i nie wprowadzenie odpowiedniego leczenia moe doprowadzi do powanej niewydolnoci jelit oraz zapalenia otrzewnej.

Diagnoza i leczenie luzaka rzekomego

Obok wywiadu najskuteczniejsz metod diagnostyczn jest badanie histopatologiczne. Niestety bardzo czsto zdarza si, e obecno guzw w otrzewnej odkrywana jest podczas zabiegu operacyjnego wykonywanego z zupenie innej przyczyny.

Przy rozpoznaniu luzaka zleca si zabieg. Polega on na usuniciu otrzewnej wraz ze zmianami a nie tylko guzw. Usunicie wszystkich ognisk chorobowych daje gwarancj powodzenia. Po operacji pacjent przyjmuje dodatkowo serie chemioterapii.

Czytaj take:

Bl brzucha w prawym boku - na pewno atak wyrostka robaczkowego

Zapalenie otrzewnej

Choniaki

Nienowotworowe powikszenie wzw chonnych

Appendektomia