Limfocyty

Limfocyty to jedne z komrek ukadu odpornociowego wchodzce w skad leukocytw. Ze wzgldu na funkcje, ktre peni w organizmie wyrnia si dwa rodzaje limfocytw - T oraz B.
Docz do nas na Facebooku!

Limfocyty stanowi ok. 25-35 proc. wszystkich leukocytw (biaych krwinek) . Uczestnicz w swoistej odpowiedzi odpornociowej organizmu i stanowi jej najwaniejszy element. Ich podstawowym zadaniem jest rozpoznanie antygenu i uruchomienie kolejnych mechanizmw obronnych.

Jak wygldaj i skd si bior limfocyty?

Limfocyty to mae, jednojdrzaste komrki majce od 8-15 mikrometrw. Ze wzgldu na ich rozmiar dzieli si je na mae, rednie oraz due. Za ich produkcj, u dorosej osoby odpowiada szpik kostny . Limfocyty stanowi jeden z produktw kocowych podziau komrek macierzystych. Ich wielko oraz penione funkcje maj zawizek z substancjami wzrostowymi wytwarzanymi przez komrki skupione wok komrek macierzystych.

Wikszo wystpujcych w ludzkim ciele limfocytw jest w nieustannym ruchu i kry midzy naczyniami krwiononymi oraz limfatycznymi. Pozostae komrki gromadz si w wzach chonnych, ledzionie i zalicza si je do limfocytw B. Cz z nich, nieuksztatowanych jeszcze komrek, trafia take do grasicy, gdzie dalej dojrzewaj i przeksztacaj si w limfocyty T.

Limfocyty we krwi

Stenie limfocytw jest cile zwizane z wiekiem badanej osoby i nie powinno ono by wye ni:

noworodki do 3 dnia ycia: 1,6 - 7,4 x 109/l;

noworodki do 4 roku ycia: 1,6 - 6 x 109/l;

noworodki od 5 do 28 dnia ycia: 2,8 - 9 x 109/l;

niemowlta od 1 do 4 tygodnia: 2,9 - 9,1 x 109/l;

niemowlta 6 miesiczne: 4 - 13,5 x 109/l;

1. rok ycia: 4,0 - 10,5 x 109/l, 61proc.;

4. rok ycia: 2,0 - 8,0 x 109/l, 50proc.

6. rok ycia: 1,5 - 7,0 x 109/l, 42proc.

10. rok ycia: 1,5 - 6,5 x 109/l, 38proc.;

21. rok ycia: 1,0 - 4,8 x 109/l, 20 - 45proc.;

doroli: 1,0 - 4,5 x 109/l, 20 - 45proc.

Znaczny spadek normy bardzo czsto oznacza choniaka, raka koci lub biaaczk. Wzrost zazwyczaj towarzyszy ospie, odrze, grypie , wince ryczce lub ostrej biaaczce limfatycznej.

Przy porwnywaniu wynikw naley pamita, e laboratoria wykonujce badania stosuj rne odczynniki oraz jednostki, dlatego podane normy mog rni si midzy sob (warto podana na wydruku badania to norma obowizujca w danym laboratorium).

Limfocyty B

Limfocyty B (nazywane te szpikozalenymi) powstaj w czerwonym szpiku kostnym i odpowiadaj za tzw. odpowied odpornociow humoraln. Ta reakcja organizmu polega na wytworzeniu przeciwciaa, ktre niszczy zagraajcy organizmowi patogen. Dodatkowo wyrnia si dwa rodzaje limfocytw B - B1 oraz B2. Pierwszy z nich odpowiada za wytwarzanie immunoglobulin typu M (IgM) oraz oczyszcza organizm po apoptozie komrkowej, czyli naturalnym procesie obumierania komrek. Druga grupa to komrki wytwarzajce przeciwciaa. Przy pierwszym kontakcie z antygenem w rozpoznaniu zagroenia pomagaj im tzw. limfocyty T pomocnicze. Dziki niemu limfocyty B zapamituj charakterystyczne cechy danego patogenu i przy powtrnym kontakcie samoistnie aktywuj reakcj obronn organizmu.

Limfocyty T

Limfocyty T nazywane take grasiczozalenymi, podobnie jak limfocyty B powstaj w czerwonym szpiku kostnym. Nastpnie przenoszone s do grasicy, a stamtd trafiaj do

krwi obwodowej oraz narzdw limfatycznych. Do ich podstawowych zda naley pobudzanie i wytwarzanie przeciwcia ( IgA , IgG , IgE ), niszczenie komrek zaatakowanych przez drobnoustroje oraz zwalczanie komrek rakowych, hamuj (a w niektrych przypadkach pobudzaj) reakcj zapaln organizmu.

Prawidowy poziom

Prawidowe stenie limfocytw T nie powinno przekracza 1,0 - 4,5 x 103 lub 1,0 - 4,5 x 109/l. Gdy w badanej prbce krwi jest ich za duo zazwyczaj podejrzewa si:

- wirusowe zapalenie wtroby

- mononukleoz zakan

- cytomegali

- krztusiec

- choniaka

- szpiczaka mnogiego

- przewlek biaaczk limfatyczn

Podwyszony poziom limfocytw bardzo czsto towarzyszy chorym na odr, osp wietrzn, ryczk, wink, grulic, ki , bonic oraz dur brzuszny . Stenie limfocytw B zarwno u kobiet, jak i mczyzn nie moe przekracza 0,06 - 0,66 x 109/l. Wzrost poziomu najczciej towarzyszy biaaczce, makroglobulinemii Waldenstroma lub zespoowi DiGeorge'a. Znaczne obnienie czsto sygnalizuje infekcje. Zdarza si jednak, e spadek limfocytw B zwiastuje grulic, mocznic, AIDS , zesp popromienny lub wstrzsowy.

Chcesz si dowiedzie wicej, co Ci niepokoi, zapytaj lekarzaCzytaj take:

Maopytkowo poprzetoczeniowa

Neutrocyty

Immunoglobuliny

Badanie OB

Agranulocytoza