Kardiotokografia (KTG)

Kardiotokografia jest to badanie przeprowadzane w ostatnim okresie ciy oraz w czasie porodu.
Docz do nas na Facebooku!

Polega ono na monitorowaniu akcji serca podu z rwnoczesnym zapisem czynnoci skurczowej macicy. KTG pozwala lekarzowi oceni stan oglny nienarodzonego dziecka oraz zareagowa w sytuacji zagroenie ycia podu (np. niewydolno oyska czy ucisk sznura ppowinowego).

Kardiotokografia skada si z dwch elementw: tokografii, czyli zapisu czynnoci skurczowej macicy oraz kardiografii - cigej rejestracji akcji serca podu przy pomocy elektrokardiografu lub sondy ultrasonograficznej.

Przebieg badania

KTG zazwyczaj wykonuje si w pozycji lecej. Na brzuchu kobiety w ciy zakadane s dwa pasy wyposaone w czujniki - przetwornik ultradwikowy oraz miernik mierzcy si i czas trwania skurczw macicy. Oba czujniki podczone s do monitora wywietlajcego pomiar lub kardiografu, ktry przetwarza dane i zapisuje je w postaci krzywych na papierze. W trakcie badania ciarna specjalnym przyciskiem sygnalizuje ruchy podu.

Badanie zazwyczaj trwa okoo 30 min. Niekiedy przedua si je do godziny. Przed porodem lub w jego trakcie kobieta moe cay czas by podczona pod KTG.

Przygotowanie do badania

Nie ma adnych zalece.

Wynik

Najczciej zapis w postaci krzywych na kartce z kardiografu lub zapis na monitorze.

Powikania

Nie ma adnych powika.Czytaj take:

Hipotonia macicy

ylaki macicy

Progesteron, hormon ycia

Ginekolog

Histeroskopia