Silny uścisk to dłuższe życie

Silny uścisk dłoni może zwiastować długie życie. Tak przynajmniej twierdzą naukowcy z brytyjskiego University College London.

British Medical Journal donosi o niecodziennych obserwacjach. Na podstawie danych z ponad 30 projektów badawczych, w których udział brały dziesiątki tysięcy badanych, udało się powiązać wiek, jakiego dożywali starsi ludzie, z ich sprawnością fizyczną. Badani mieli zazwyczaj powyżej 60 lat i funkcjonowali w społeczeństwie samodzielnie. Według uczonych sprawność fizyczna mierzona prostymi testami może pomóc określić, jak długo żyć będzie dana osoba. Wyliczono, że u osób, których uścisk dłoni był słaby, ryzyko śmierci było o 67% wyższe niż u tych z silnym uściskiem. Również szybkość chodzenia może wiele powiedzieć o naszym zdrowiu. Badani, którzy chodzili wolno, umierali w trakcie badań 3-krotnie częściej niż ci, którzy chodzili szybko. Także tak proste czynności jak podnoszenie się z krzesła były brane pod uwagę. Ci, którzy podnosili się z krzesła powolnie i z trudem, umierali dwukrotnie częściej. Okazało się, że tak proste testy jak chociażby stanie na jednej nodze mogą wiele powiedzieć o zdrowiu i pomóc przedłużyć życie po 60-tce.

O ile powolny chód czy ogólną słabość można tłumaczyć gorszym stanem zdrowia czy chorobami, które przecież wpływają na samopoczucie i sprawność fizyczną, o tyle siła uścisku ręki wskazywała również ryzyko śmierci osób poniżej 60. roku życia i całkowicie zdrowych. U tych badanych stan zdrowia nie mógł mieć znaczącego wpływu na siłę uścisku, mimo wszystko badani ze słabym chwytem umierali wcześniej niż ich rówieśnicy pewnie ściskający dłonie. Profesor Avan Aihie Sayer, geriatra i współautorka badania, zapowiedziała, że badane metody diagnozowania stanu zdrowia będą przez nią stosowane w praktyce szpitalnej. Ostatnie obserwacje przeprowadzone na grupie pacjentów w brytyjskich szpitalach wskazują, że siła uścisku dłoni ma również związek z tym, jak długo dany pacjent pozostaje w szpitalu.

Więcej o: