Czy znamiona należy usuwać?

Nie wszystkie, bo to po prostu nie ma sensu.

Czy znamiona należy usuwać?

Nie wszystkie, bo to po prostu nie ma sensu.

Czasem jest to zadanie niewykonalne, szczególnie gdy u danej osoby występują liczne znamiona. Usuwać należy jedynie znamiona tzw. dysplastyczne, a to musi ocenić lekarz z doświadczeniem. Pacjent nie jest w stanie odróżnić sam znamion zwykłych od dysplastycznych, trudno je opisać tak, by to nie budziło wątpliwości. Lekarz musi obejrzeć ich około tysiąca, by umieć je odróżniać.

Dane tu przedstawione mają jedynie wartość informacyjną i nie mogą zastąpić indywidulnej porady lekarskiej.

Więcej o: