Czy dysleksja jest chorobą?

Dysleksja figuruje w światowym rejestrze chorób. Nie jest jednak chorobą w potocznym rozumieniu tego słowa, nie leczy się jej np. farmakologicznie.

Czy dysleksja jest chorobą?

Dysleksja figuruje w światowym rejestrze chorób. Nie jest jednak chorobą w potocznym rozumieniu tego słowa, nie leczy się jej np. farmakologicznie.

Dysleksja figuruje w światowym rejestrze chorób. Nie jest jednak chorobą w potocznym rozumieniu tego słowa, nie leczy się jej np. farmakologicznie. Dysleksja zaburza uczenie się, powoduje kłopoty z opanowaniem sztuki czytania, pisania, arytmetyki. Przeciwdziała się jej, poddając uczniów terapii pedagogicznej, która polega na ćwiczeniach rozwijających między innymi spostrzegawczość oraz koordynację ruchową. Celem terapii jest również poprawa motywacji do nauki poprzez np. podkreślanie sukcesów dziecka.

Więcej o: