Syn, który do tej pory normalnie się rozwijał, nie jest w stanie opanować tabliczki mnożenia. Czy jest umysłowo opóźniony?

Dysleksja utrudnia nie tylko naukę odczytywania i zapisywania liter, ale również cyfr.

Syn, który do tej pory normalnie się rozwijał, nie jest w stanie opanować tabliczki mnożenia. Czy jest umysłowo opóźniony?

Dysleksja utrudnia nie tylko naukę odczytywania i zapisywania liter, ale również cyfr.

Dysleksja utrudnia nie tylko naukę odczytywania i zapisywania liter, ale również cyfr. Uczeń może mylić kolejność cyfr, "odwracać" je, nie odróżniać podobnych do siebie. Ponadto uczenie się zarówno tabliczki mnożenia, jak i innych działów matematyki utrudniają dziecku dyslektycznemu zaburzenia tzw. pamięci bezpośredniej. To zdolność do natychmiastowego zapamiętywania i odtwarzania informacji. Objawem dysleksji, szczególnie u dziecka starszego, jest trudność z zapamiętaniem następujących po sobie, nie powiązanych logicznie czynności. Wykonując działania matematyczne, trzeba coś kolejno dodać, pomnożyć. Dziecko myli kolejność tych operacji, mimo że jego myślenie logiczne jest w normie. Jeżeli wcześniej dobrze sobie radziło, to znaczy, że kompensowało do tej pory swoje braki inteligencją.

Więcej o: