Czy takie objawy u dziecka jak lęki nocne, moczenie się, bóle brzucha, jąkanie się, wymioty mogą mieć coś wspólnego z dysleksją?

Mogą być następstwem nie leczonej dysleksji.

Czy takie objawy u dziecka jak lęki nocne, moczenie się, bóle brzucha, jąkanie się, wymioty mogą mieć coś wspólnego z dysleksją?

Mogą być następstwem nie leczonej dysleksji.

Mogą być następstwem nie leczonej dysleksji. Dziecko, które stara się, uczy, a mimo to nie osiąga sukcesów, odbiera szkołę jako miejsce, w którym czekają je wyłącznie rozczarowania. Może uznać, że źródło trudności tkwi w nim, że jest głupie, złe. I to staje się przyczyną lęków nocnych i szkolnej nerwicy. Niekiedy trudno rozstrzygnąć, co było wcześniej - objawy nerwicowe spowodowane jakimś pozaszkolnym czynnikiem czy trudności szkolne, które "wywołały" nerwicę. Generalnie uważa się, że dysleksja może spowodować zaburzenia emocjonalne dziecka, szczególnie wtedy, gdy nie otrzymuje ono właściwej pomocy.

Więcej o: