Co jest potrzebne do rozpoznania choroby Parkinsona ?

Dla prawidłowego postępowania lekarskiego konieczne jest postawienie poprawnego rozpoznania.

Co jest potrzebne do rozpoznania choroby Parkinsona ?

Dla prawidłowego postępowania lekarskiego konieczne jest postawienie poprawnego rozpoznania.

Od tego zależy wybór określonego leczenia i jego skuteczność. Częstą przyczyną niepowodzeń w leczeniu objawów parkinsonizmu jest nieuwzględnienie obecności innej choroby wywołującej ten sam zespół objawów.

Podczas lekarskiego badania neurologicznego u osoby z chorobą Parkinsona stwierdza się parkinsonizm, czyli zespół zaburzeń ruchowych opisanych wcześniej (spowolnienie, drżenie, sztywność, zaburzenia postawy ciała). Parkinsonizm występuje nie tylko w samoistnej (potocznie można powiedzieć "prawdziwej") chorobie Parkinsona, ale również w różnych innych zaburzeniach funkcji układu nerwowego, na tle określonej, znanej przyczyny uszkodzenia.

Więcej o: