Co jest przyczyną tej choroby?

Dotychczas nie ustalono przyczyny ch.P., dlatego nazywamy ją samoistną.

Co jest przyczyną tej choroby?

Dotychczas nie ustalono przyczyny ch.P., dlatego nazywamy ją samoistną.

Na podstawie aktualnej wiedzy naukowej można jedynie przypuszczać, że istotną rolę odgrywają dwa elementy. Pierwszy to genetycznie uwarunkowana podatność, a więc wrodzona cecha zwiększająca możliwość wystąpienia choroby. Drugi to czynniki zewnętrzne, z którymi stykamy się na co dzień, na przykład substancje obecne w otoczeniu, w żywności lub powstające podczas infekcji i innych chorób. Jest ich prawdopodobnie bardzo dużo i działają w wielu różnych kombinacjach. Liczne badania ukierunkowane na pojedyncze potencjalne przyczyny, nie doprowadziły do rozwiązania tej zagadki. Nadal nie wiemy, dlaczego giną komórki nerwowe istoty czarnej mózgu.

Trzeba odróżniać przyczynę choroby od jej mechanizmów, które są podłożem dolegliwości i objawów. Nieznana przyczyna oznacza to, że nie umiemy powiedzieć, dlaczego u danej osoby wystąpiła choroba. Mechanizmy ch.P. są stosunkowo dobrze poznane. Wciąż więcej wiadomo, skąd biorą się konkretne zaburzenia. Odkryto również i poznano rolę obecnych zmian genetycznych.

Każdy pacjent choruje inaczej

Przedstawienie zmian spowodowanych przez ch.P. jako zaniku komórek istoty czarnej pnia mózgu jest dużym uproszczeniem. Tłumaczy ono jednak dobrze zaburzenia ruchu - najważniejszy problem każdego chorego.

Mniejsze zmiany obecne są też w innych okolicach mózgu. Są one przyczyną wielu skomplikowanych zaburzeń, co sprawia, że objawy i przebieg ch.P. mogą być bardzo różnorodne. Dodatkowe, indywidualne problemy zdrowotne pacjentów powodują, że każdy z nich choruje inaczej. Każdy człowiek może mieć zupełnie inne własne doświadczenia z tą samą chorobą.

Skąd bierze się taka rozmaitość przebiegu jednego schorzenia ? Składają się na to następujące zagadnienia, które są omówione dalej:

- szeroki przedział wieku zachorowania (od 30. do 80. tego roku życia);

- różne pierwsze objawy na początku choroby;

- istnienie różnych odmiennych postaci rozwiniętej ch.P.;

- zróżnicowana, indywidualna reakcja na leczenie.

Więcej o: