Prośba o interpretacje badania scyntygrafii kości

Proszę o pomoc w interpretacji badania scyntygrafii kości: badanie wykonano na dożylnej iniekcji MDP-Tc99m.Akwizycję przeprowadzono w pozycji leżącej. W badaniu trójfazowym uwidoczniono wzmożoną aktywność metaboliczną w rzucie obu trzpieni alloprotezy prawego stawu kolanowego. Z uwagi na krótki czas od zabiegu operacyjnego(endoproteza założona w 03.2013)nie można jednoznacznie wypowiedzieć się co do istoty stanu zapalnego. Większe gromadzenie obserwuje się w rzucie trzpienia udowego. Odczyn zapalny sięga 2/3 długości trzonu obu kości.

Odpowiada lekarz Łukasz Fus:

Badanie scyntygraficzne kości jest badaniem, które umożliwia zlokalizowanie zmian zapalnych kości, jak również miejsc, w których zachodzą procesy regeneracyjne, zmiany nowotworowe lub gdzie doszło do złamania kości. Z tego względu nie można jednoznacznie ocenić jaka jest przyczyna wzmożonego wychwytu znacznika w okolicach wszczepionej alloprotezy - mogą to być zarówno zmiany zapalne jak również zmiany regeneracyjne ("gojenie się" kości). Opisane gromadzenie znacznika w 2/3 długości trzonu kości udowej świadczy najprawdopodobniej o procesie zapalnym w tej okolicy, ale bez danych klinicznych nie jest możliwa wiarygodna interpretacja badania. Przedstawiony wynik badania musi ocenić ortopeda, który zlecał badanie i który jest Pana/i lekarzem prowadzącym.

Więcej o: