Wynik badania wyciętego płata tarczycy

W wyniku histopatologicznym wyciętego płata tarczycy: 'carcinoma papillare lobi sinistri glandulae thyreoideae. pT1a. Wariant pęcherzykowy i klasyczny. Rak przekracza torebkę narządową i nacieka tkanki okołotarczycowe, w naczyniach zatory z komórek raka, margines chirurgiczny 1mm'. Jaki konkretnie to rodzaj raka: czy to jest rak PĘCHERZYKOWY, CZY BRODAWKOWATY? Który daje gorsze rokowania? Czy opis wyniku oznacza, że rak jest bardzo zaawansowany i daje poważniejsze rokowanie?

Odpowiada lekarz Marek Wolski:

Jest to rak brodawkowaty, który jest typem raka tarczycy o najlepszym rokowaniu. Opis jest niejednoznaczny. Uszeregowanie w klasyfikacji TNM sugeruje raka ograniczonego do tarczycy nieprzekraczającego 1cm średnicy, natomiast dalszy opis mówi o naciekaniu sąsiadujących tkanek. Proszę koniecznie zgłosić się do lekarza onkologa lub chirurga celem ostatecznej interpretacji i określenia dalszego postępowania.

Więcej o: