Stres, a biofeedback

Od jakiegoś czasu żyję w ciągłym stresie. Zauważyłam, że coraz więcej rzeczy zapominam. Ktoś kiedyś mi powiedział, że jest taka terapia biofeedback, która pomaga na pracę umysłu. Czy może poprawić też pamięć? Czy można pomoc terapią biofeedback uczniowi (gimnazjum) stresującemu się szkołą i wykazującemu niechęć do nauki?

Odpowiedź psycholog Joanna Krawczyk:

Stres związany jest z emisją fali mózgowej Beta2. Odpowiada ona m.in . za wydzielanie adrenaliny. Pozostawanie w stanie permanentnego stresu powoduje, że nasz mózg zaczyna uznawać taką sytuację za normalną i zwiększona ilość fali Beta2 (a tym samym poziom adrenaliny) zaczyna nam towarzyszyć w codziennym życiu. Jest to spowodowane plastycznością naszego mózgu, który uczy się i dostosowuje swoje działanie do naszych aktualnych potrzeb. Mózg nasz emituje różne częstotliwości fal w różnych (ale w miarę stałych) proporcjach. Jeśli zwiększy się znacznie emisja tylko jednej fali (np.Beta2), zawsze jest to kosztem zmniejszenia emisji innej. Gdy zmniejsza się emisja fali odpowiedzialnej za inne funkcje umysłu, wtedy odczuwamy to jako problem ze słabszą wydajnością w tym właśnie obszarze.

W przypadku skutków długotrwałego stresu ćwiczenia EEG Biofeedback polegają na zmniejszeniu emisji fali Beta2 (odpowiedzialnej za stres i "wypychającej" inne fale) a zwiększenie zakresu emisji innej fali w zależności od zaistniałego problemu. W sytuacji, gdy w grę wchodzą zaburzenia pamięci, treningi często trwają dużo dłużej. Obszary jakie są trenowane zależą od tego jaka pamięć wymaga treningu. Pamięć procedur i umiejętności to móżdżek, instynkty, jako genetycznie zakodowane wspomnienia to obszar jądra ogoniastego, natomiast fobie i pamięć traumatycznych przeżyć to obszar ciała migdałowatego. Natomiast w hipokampie (centralna część płata skroniowego) przechowywane są świadome wspomnienia ostatnich zdarzeń, kojarzone z emocjami. Jest to także obszar tzw. pamięci roboczej (coś podobnego do RAM w komputerze). Przechowywane są tam informacje dotyczące rozwiązywania bieżącego problemu, czyli to z czego korzystamy w procesie nauki. Trening EEG biofeedback polega na trenowaniu obszarów najbliżej strefy lub stref odpowiedzialnych za konkretny problem.

Jeśli chodzi natomiast o niechęć nastolatka do nauki, to najważniejsze jest znaleźć przyczynę tej niechęci. Młodzi ludzie, szczególnie ambitni, niechętnie przyznają się do sytuacji mogących sugerować, że coś im nie wychodzi. Niechęć może być także spowodowana sytuacją w szkole, wśród rówieśników lub w rodzinie. Ponieważ obszar odpowiedzialny za zapamiętywanie niedawnych zdarzeń pokrywa się z obszarem działania pamięci proceduralnej (ważnej w procesie nauki), jeśli silne emocje zdominują codzienne wydarzenia, może

to mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie tego rodzaju pamięci. W tej sytuacji prowadzi się równolegle dwa treningi, jeden w kierunku wyciszenia i relaksu, drugi aktywujący obszar pamięci proceduralnej. Ilość treningów zależy zawsze od zaistniałego problemu i wynosi od kilkunastu do nawet 100 treningów.

I jeszcze na koniec ważna, choć przez niektórych lekceważona, rola snu w procesie zapamiętywania i odtwarzania. W trakcie snu zachodzą w naszym mózgu procesy mające wpływ na jakość zapisu informacji w naszej pamięci. Nie lekceważmy jego roli i starajmy się aby spać wystarczającą ilość godzin, w zaciemnionym i dobrze wywietrzonym pomieszczeniu.

Więcej o: