Niepełnosprawność intelektualna

Choruje na niepełnosprawność intelektualną sprzężoną z chromosomem X, delecję genów przyległych. Czy z tym schorzeniem mogę się starać o rentę?

Odpowiada lekarz Marek Wolski:

O przyznaniu renty decyduje lekarz orzecznik i komisja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) po uznaniu całkowitej niezdolności do pracy. Aby uzyskać pewną informację powinien Pan zgłosić się do terenowej jednostki ZUS w swoim miejscu zamieszkania.

Zobacz wszystkie porady

Więcej o: