Wątroba a leki z paracetamolem

Czy to prawda, że osoby z chorą wątrobą nie mogą stosować leków zawierających paracetamol?

Ciężka niewydolność wątroby, czy wirusowe zapalenie wątroby są przeciwwskazaniami do stosowania paracetamolu, przy czym za ciężkie uszkodzenie wątroby uważa się takie, któremu towarzyszy żółtaczka, zaburzenia krzepnięcia lub encefalopatia.

Sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana - każda choroba wątroby zwiększa ryzyko jej uszkodzenia przez paracetamol. Co więcej, nawet u zdrowych osób, paracetamol zażywany przewlekle może działać toksycznie na wątrobę. Kolejnym czynnikiem znacznie zwiększającym ryzyko uszkodzenia wątroby jest alkohol spożywany łącznie z lekiem (lub u osób, które alkohol spożywają przewlekle).

Podsumowując, osobom z chorobą wątroby nie zalecałbym stosowania paracetamolu. W razie zaś, gdyby była to jedyna możliwość, ograniczyłbym dawkę dzienną do maksymalnie 2,5 grama. Nigdy też nie należy stosować paracetamolu łącznie z alkoholem! W takich przypadkach bezpieczniej jest użyć ibuprofen.

Więcej o: