Zapalenie opłucnej

Objawy

- silny, kłujący ból w klatce piersiowej, nasilający się przy głębszych oddechach i kaszlu

- suchy kaszel

- duszność, zwłaszcza po wysiłku

- gorączka

- często kaszel z odkrztuszaniem zakażonej plwociny

Przyczyny

Proces zapalny toczący się w płucu dochodzi do pokrywającej go błonki - opłucnej, która w reakcji na drażnienie wytwarza płyn zwany wysiękiem. Gromadzi się on w jamie opłucnowej.

Przebieg

Objawy pojawiają się nagle, konieczna jest diagnostyka i leczenie w warunkach szpitalnych. Uwaga: płyn w jamie opłucnowej może pojawić się również w innych przypadkach, np. raku płuca czy niewydolności serca.

Ryzyko zachorowania

Częściej chorują mężczyźni.

Możliwe powikłania

Wysięk w jamie opłucnowej może spowodować pojawienie się tam zrostów, które mogą unieruchomić płuco, a przez to upośledzić oddychanie. Usunięcie płynu z jamy opłucnowej związane jest z ryzykiem odmy.

Diagnostyka

Zdjęcie RTG klatki piersiowej, USG opłucnej, gazometria, badanie płynu pobranego w trakcie punkcji opłucnowej, a także ogólne badania laboratoryjne (morfologia, OB).

Pomoc doraźna

W razie stwierdzenia obecności zapalenia opłucnej chory powinien trafić na oddział pulmonologiczny lub chorób wewnętrznych. Położenie się w pozycji na chorym boku ułatwi mu oddychanie.

Leczenie

Podstawową metodą jest punkcja opłucnowa, która nie tylko leczy, ale również pozwala na ostateczne rozpoznanie. Po wcześniejszym znieczuleniu lekarz długą igłą dochodzi do jamy opłucnowej, dzięki czemu nagromadzony tam płyn może poprzez podłączone rurki ściekać do specjalnego worka. W razie stwierdzenia cech zapalenia konieczne jest podawanie antybiotyku, najlepiej dożylnie. Podaje się również leki przeciwkaszlowe i przeciwbólowe, a także sterydy, by zapobiec powstawaniu zrostów. Gdy płyn w opłucnej ma charakter ropny, konieczne może się okazać założenie na kilka dni drenu, by mógł stale wypływać. By zapobiec zrostom i zbliznowaceniom, stosuje się ćwiczenia oddechowe.

Więcej o: