Pylice

Objawy

- ograniczenie wydolności

- duszność

- suchy kaszel

Przyczyny

Wieloletnie wdychanie drobnego pyłu, który gromadzi się w płucach. Następstwem jest powstawanie w płucach guzków i stwardnień. Wśród szkodliwych pyłów wyróżniamy m.in. krzemionkę, azbest, talk, aluminium oraz pył węglowy będący mieszanką kilku substancji.

Przebieg

Choroba trwa wiele lat. Jest nieuleczalna, można tylko złagodzić objawy.

Ryzyko zachorowania

Dotyczy zwykle mężczyzn; w Polsce najbardziej powszechna jest pylica górników kopalń węgla kamiennego.

Możliwe powikłania

- niewydolność oddechowa

- niewydolność krążenia

Diagnostyka

Zdjęcie RTG i tomografia komputerowa klatki piersiowej. W razie wątpliwości zabieg operacyjny z pobraniem fragmentu chorej tkanki. Ocena wydolności płuc ( spirometria , gazometria w spoczynku i w trakcie wysiłku).

Leczenie

Stosuje się środki zmniejszające nasilenie objawów, m.in. rozszerzające oskrzela, sterydy i tlen.

Profilaktyka

Używanie maski chroniącej drogi oddechowe w miejscu pracy.

Więcej o: