Polipy jelita grubego

Objawy

- krew w stolcu lub krwawienie z odbytu bez wypróżnienia

- parcie na stolec, nieskuteczne wypróżnienia

- ciemne stolce lub z domieszką śluzu

Przyczyny

Polipy to uwypuklenia błony śluzowej do światła jelita grubego. Mogą mieć charakter wrodzony lub pojawiać się później, zwykle po 30. roku życia. Przyczyny ich powstawania nie są znane.

Ryzyko zachorowania

Podstęp-na choroba, może przez wiele lat przebiegać bezobjawowo. Polipy stwierdza się u co dziesiątego dorosłego. Częstość występowania wzrasta wraz z wiekiem. Traktuje się je jako stany przednowotworowe.

Możliwe powikłania

Zrakowacenie polipa.

Diagnostyka

Badanie per rectum, kolonoskopia, wlew doodbytniczy z podaniem środka cieniującego.

Leczenie

Każdy polip powinien być usunięty endoskopowo lub chirurgicznie i ze względu na ryzyko raka poddany badaniu histologicznemu.

Więcej o: