Ośrodkowy zawrót głowy

Przyczyny

Upośledzenie funkcji mózgu (m.in. niedokrwienie, niedokrwistość, niedotlenienie, zapalenie opon mózgowych, urazy, nowotwory)

Cechy charakterystyczne

Obok wirowania dominuje uczucie chwiania się, opadania lub unoszenia, niestabilność względem podłoża, zaburzenia orientacji w przestrzeni, dolegliwości najczęściej rozpoczynają się skrycie, utrzymują się na stałym poziomie w ciągu dłuższego okresu obserwacji, a jeśli są napadowe, to ataki trwają 1-2 sekundy, często towarzyszą zaburzenia świadomości i mroczki przed oczami, atak zawrotów głowy może skończyć się upadkiem

Co robić

Wskazana jak najszybsza konsultacja lekarska

Więcej o: