Odma opłucnowa

Objawy

- nagły, ostry ból z jednej strony klatki piersiowej nasilający się przy głębszych oddechach i kaszlu

- duszność

Przyczyny

Obecność powietrza w jamie opłucnowej, które dostaje się tam od wewnątrz na skutek pęknięcia pęcherzyków płucnych lub z zewnątrz na skutek urazu albo punkcji opłucnowej. Opłucna pokrywa płuco i klatkę piersiową cienkimi warstwami błony, a znajdująca się między nimi ciecz chroni tkanki przed tarciem. Gdy do opłucnej dostanie się powietrze, warstwa cieczy traci własności izolujące, a chory płat płuca się zapada.

Przebieg

Objawy narastają zwykle szybko, a nawet dramatycznie. Tylko w przypadku odmy niewielkiego stopnia objawy mogą nie być nasilone. Chory zawsze wymaga leczenia w szpitalu.

Ryzyko zachorowania

Częściej chorują mężczyźni.

Możliwe powikłania

- niewydolność oddechowa

- nasilenie chorób serca

Diagnostyka

Zdjęcie RTG klatki piersiowej.

Leczenie

Usunięcie powietrza z opłucnej za pomocą igły i strzykawki. Z reguły konieczny jest drenaż opłucnowy (na kilka dni zakłada się dren, przez który odsysane jest powietrze). Niekiedy w przypadku bardzo małej, niepowiększającej się odmy zaleca się jedynie obserwację chorego, licząc na to, że powietrze z jamy opłucnowej wchłonie się samo.

Więcej o: