Mięsak mieloblastyczny

Objawy

- jednostronny wytrzeszcz gałki ocznej

- przekrwienie i obrzęk powiek

Ryzyko zachorowania

Zwiększa się u dzieci do 15. roku życia, najczęściej w wieku 7-8 lat.

Powikłania

Daje przerzuty drogą krwi do płuc, węzłów przyuszniczych i podżuchwowych.

Diagnostyka

Podstawowe badania okulistyczne, RTG oczodołu, tomografia , biopsja, badanie histopatologiczne.

Leczenie

Chemioterapia wspomagana radioterapią. W niektórych wypadkach konieczne jest tzw. wypatroszenie oczodołu.

Uwaga! Jest najczęstszym guzem złośliwym oczodołu u dzieci.

Więcej o: