Przełom nadciśnieniowy

Objawy

- ból głowy, trudność w nawiązaniu kontaktu, senność, zaburzenia widzenia, drgawki, śpiączka

Przyczyny

Jest to skok ciśnienia wymagający natychmiastowego obniżenia ciśnienia, zwykle z użyciem preparatów podawanych dożylnie.

Czynniki ryzyka

Nadciśnienie tętnicze. Jedną z częstszych przyczyn przełomu jest zaprzestanie przyjmowania leków przez chorego.

Powikłania

Wylew krwi do mózgu, tętniak aorty, nagłe zatrzymanie krążenia.

Diagnostyka

Pomiar ciśnienia tętniczego. Niepokojące są wartości ponad 140/90 mm Hg. Po opanowaniu przełomu konieczne jest przeprowadzenie badań hormonalnych, metabolicznych, radiologicznych oraz badania okulistycznego, neurologicznego i nefrologicznego w celu ustalenia przyczyny nadciśnienia tętniczego.

Leczenie

Dożylne leki obniżające ciśnienie. Następnie w warunkach szpitalnych konieczne jest rozpoczęcie lub modyfikacja dotychczasowego leczenia w celu zapobieżenia przełomom w przyszłości.

Więcej o: