Moje przyjaciki soczewki

S wygodne, umoliwiaj uprawianie sportu, a wedug niektrych nawet podnosz nasz atrakcyjno. Zdecydowana wikszo osb z wadami wzroku moe nosi je bez obaw o zdrowie
Justyna, dzi 26-letnia lektorka angielskiego wspomina swoje pierwsze przygody z soczewkami kontaktowymi: - Miaam chyba 14 lat. Rodzice w ogle nie chcieli sysze o soczewkach, bo przecie to takie niebezpieczne, mona uszkodzi rogwk, zakazi, cign na siebie gronkowca albo inne grone schorzenia. Ja, z niemaym kompleksem okularnicy, mylaam, e wraz z woon do oka soczewk wszystkie problemy odpyn, a ycie stanie si prostsze. I poniekd tak si stao. Ju wtedy soczewki byy nowoczesne: mikkie i atwe w aplikacji. Szybko przeamaam wewntrzny opr do - jak mwi do dzi - grzebania sobie w oczach i dzi jestem w stanie w higieniczny sposb zdj i zaoy soczewki nawet w malekiej i koyszcej si toalecie w polskim pocigu. Oswoiam si z gak oczn na tyle, e gdy mj chopak zachorowa na jczmie, sama mogam aplikowa mu ma antybiotykow pod doln powiek. I chocia na co dzie, do wielogodzinnej pracy przy komputerze, nosz okulary, to nie rozstaj si z soczewkami w czasie wolnym. Nie wyobraam sobie uprawiania sportu w okularach. Rwnie na imprezy zakadam soczewki - czuj si atrakcyjniej, poza tym jest mi duo wygodniej ni w okularach.Tak, jak rodzice Justyny, wiele osb ma bdn lub przestarza opini o soczewkach kontaktowych. Dzi soczewki s bezpieczne i mog je stosowa niemal wszyscy. Jakie s najczstsze kontrowersje zwizane z tymi okrgymi kawakami delikatnego tworzywa?

Soczewki mog nosi tylko osoby z krtkowzrocznoci

Nowoczesne soczewki kontaktowe uatwiaj ycie nie tylko krtkowidzom. Na rynku s dostpne soczewki take dla dalekowidzw: s grubsze na rodku i ciesze na brzegach (odwrotnie ni w tradycyjnych soczewkach dla krtkowidzw). S te soczewki toryczne dla astygmatykw, w ktrych stosuje si technologi przyspieszonej stabilizacji - dziki temu soczewki nie przesuwaj si, a ostro jest utrzymana przy kadym mrugniciu. Soczewki dla astygmatykw maj dwie moce refrakcyjne - wybierajc je, trzeba zna parametry mocy, cylindrw oraz osi.

Soczewki mog nosi te chorzy na starowzroczno, czyli prezbiopi. To ci, ktrzy posiadaj okulary do czytania, czyli wikszo osb po 50. roku ycia. Dla nich soczewki s wieloogniskowe, dziki czemu obraz jest ostry zarwno blisko, jak i daleko.

Dla skarcych si na tzw. zesp suchego oka dedykowane s specjalne, ultragadzkie soczewki ze specjaln, nawilajc powok.

Dostpne w salonach optycznych soczewki maj maksymalnie -12 oraz +8 dioptrii. Wiksze wady rwnie mona korygowa za pomoc soczewek, tzw. konwencjonalnych, wykonywanych na zamwienie. Niestety soczewki konwencjonalne maj gorsze parametry i mog by sabiej tolerowane przez oczy.

Soczewki s trudne w aplikacji i uytkowaniu

Decyzj o moliwoci noszenia soczewek musi podj okulista. Sprawdzi czy nie ma przeciwwskaza, dobierze odpowiednie moce refrakcyjne. Uwaga! Wikszo okulistw rekomenduje soczewki "sabsze" o p lub jedn dioptri w stosunku do zapisanych okularw. To dlatego, e okulary koryguj wad z odlegoci 1-2 cm od oka, a soczewki dziaaj bezporednio.

Jeli pacjent nigdy nie uywa soczewek, okulista wytumaczy jak bezpiecznie i atwo zaoy soczewki. Pierwsze dni pewnie bd trudne i stresujce, ale po nabraniu wprawy, aplikacja soczewek nie powinna sprawia adnych problemw.

Specjalista zasugeruje te, jaki rodzaj soczewek wybra. Jedni preferuj soczewki jednodniowe: s higieniczne, nie trzeba powica im uwagi, bo si ich nie dezynfekuje ani nie przechowuje. S te rekomendowane osobom uprawiajcym sport, szczeglnie chodzcym na basen - soczewki nie stan si "nonikiem" chloru i innych substancji wystpujcych w wodzie, bo po wizycie na pywalni po prostu je wyrzucimy.

Inni wybieraj soczewki dwutygodniowe lub miesiczne, bo s atwiejsze w aplikacji (soczewki jednodniowe s bardzo delikatne i spryste, atwo odwracaj si na drug stron) i - w oglnym rozrachunku - tasze.

Jeli chodzi o uytkowanie, to oprcz soczewek potrzebny bdzie specjalistyczny pyn, ktrym przepukujemy i w ktrym przechowujemy soczewki. Pod adnym pozorem nie wolno czyci soczewek wod - zawarte w niej substancje konserwujce mog podrania oczy i wywoywa infekcje.

Soczewki przechowujemy w pojemniku napenionym pynem - musi by go tyle, by soczewka bya w caoci zanurzona w cieczy. Przed aplikacj naley umy rce, a po wyjciu soczewki jeszcze raz przepuka j pynem - najwygodniej pooy soczewk w zagbieniu doni, nala do niej pynu i delikatnie, opuszkiem palca oczyci jej powierzchni z obu stron. Podobnie robimy po zdjciu soczewki. Kadorazowo przed odoeniem soczewki, trzeba bezwzgldnie przepuka pynem pojemnik i usun ewentualne drobinki. Jeli dostan si do oka mog spowodowa zakaenie. Zanim ponownie zaoymy soczewki, powinny spdzi w pojemniku ok. 4 h - przyjmuje si, e dopiero po tym czasie s skutecznie zdezynfekowane.

Bardzo wane jest te przestrzeganie terminw wanoci: mimo przestrzegania higieny, na soczewkach odkadaj si lipidy i biaka znajdujce si w filmie zowym, ktre s poywk dla bakterii. Wielotygodniowe noszenie tych samych soczewek zwiksza ryzyko infekcji. Uwaga! Terminy soczewek liczymy od daty otwarcia opakowania - nawet jeli nie nosisz soczewek codziennie, nie wyduaj okresu uywania miesicznych soczewek ponad ten termin.

Soczewki mog przyklei si, wypa albo utkn za gak oczn

Zdrowe oko jest nieustajco nawilane, podczas mrugania zy s rwnomiernie rozprowadzane po gace ocznej, tworzc na niej nawilajc i ochronn warstw tzw. film zowy. Dziki temu soczewka kontaktowa te jest nieustannie nawilana, nie moe si przyklei do gaki ocznej. Soczewki wykonane s z bardzo delikatnego, mikkiego tworzywa.

Wypa moe i czasem, cho bardzo rzadko, wypada. Najczciej dzieje si tak, gdy w chwili nieuwagi zaoymy soczewk "na lew stron". atwo to zauway, ale wiadomo, e np. o 5:30 rano i przed pierwsz kaw, zdarzy moe si wszystko.

Soczewka nie moe natomiast utkn za gak oczn. Oko pokrywa cieniutka bonka, ktra czy si z wntrzem powiek, wic soczewka nie moe przesun si poza przedni powierzchni oka.

Soczewki s tylko dla dorosych

Nie ma dolnej ani grnej granicy wieku, jeli chodzi o noszenie soczewek kontaktowych. Ale nie naley stosowa ich u maych dzieci. Powd jest prosty: soczewki wymagaj ostronoci w uytkowaniu, a przede wszystkim reimu higienicznego. Zawsze przed odkrceniem biao-niebieskiego pojemnika naley dokadnie umy i osuszy rce. Naley take uwanie odkada soczewki do pojemnika. To szczeglnie istotne w przypadku osb z rnic dioptrii - jeli si pomylimy i do przegrdki na lew soczewk, woymy praw, przy nastpnej aplikacji narazimy si na dyskomfort i nieostro widzenia. Te dwa czynniki to podstawa codziennego korzystania z soczewek.

Jednoczenie to wanie dzieci i nastolatki najczciej buntuj si przeciwko noszeniu okularw. Dlatego warto obserwowa swoje dziecko - jeli rodzic uzna, e jego pociecha jest ju wystarczajco dojrzaa i odpowiedzialna, by przestrzega zasad higieny i ostronie obchodzi si z soczewkami, moe u okulisty poprosi o par lub kilka sztuk jednodniowych soczewek na prb. Moe si okaza, e dziecko nie jest jeszcze gotowe i wybierze okulary, a moe by te tak, e polubi je od samego pocztku.

Kobiety w ciy nie mog nosi soczewek

Jak wiadomo, cia to czas wielkich zmian w organizmie kobiety. Na skutek ciowej burzy hormonalnej mog zmieni si waciwoci ez, przez co kobiety, ktre korzystay z soczewek przez wiele lat, nagle zaczynaj odczuwa dyskomfort. Soczewki nie maj adnego wpywu na rozwj podu.

Jest natomiast kilka innych przeciwwskaza do noszenia soczewek. Przede wszystkim soczewki dyskwalifikuj wszelkie zakaenia wirusowe i grzybiczne oraz infekcje. Soczewek nie mona nosi take w przypadkw stanw zapalnych, gdy wystpuje zapalenie spojwek, jczmie, ciki, przewleky zesp suchego oka, brak czucia w rogwce oraz jednooczno.

Lekarze radz odstawi soczewki podczas grypy i przezibie. Soczewki nie s te rekomendowane osobom z nadczynnoci tarczycy, powanymi alergiami i zaostrzonym przebiegiem trdziku modzieczego.

Niekiedy nietolerancja soczewek moe pojawi si u osb chorych na cukrzyc oraz naogowych palaczy - specjalici ostrzegaj, e w obu przypadkach pacjenci mog mie gorszy film zowy, co przekada si na dyskomfort w uytkowaniu soczewek.

Problemem moe by te psychiczna blokada przed aplikowanie "kontaktw".

Stosujc soczewki nie mona si malowa Czy wiesz, co czy Natali Kukulsk, Ann Much i Kim Kardashian? Wszystkie trzy gwiazdy maj wad wzroku, ale ani nie chodz w okularach, ani tym bardziej bez makijau. Stosujc soczewki mona normalnie si malowa, ale wana jest kolejno - najpierw aplikujemy soczewki, a dopiero pniej wykonujemy makija. Trzeba przy tym uwaa na cienie do powiek z drobinkami i tusze do rzs - pilnujmy, by nic nie nakruszyo si do oka. W przypadku demakijau obowizuje kolejno: najpierw soczewki, potem mycie twarzy.

Soczewki kolorowe s niezdrowe

Cz osb wybiera soczewki barwice - zmieniajce naturalny kolor tczwki. Mona powiedzie, e to fanaberia - nie ma adnych medycznych wskaza, by stosowa taki zabieg. Takie soczewki maj nieco gorsz przepuszczalno powietrza i u osb szczeglnie wraliwych mog powodowa lekki dyskomfort. Oczywicie nie musi si tak zdarzy. Soczewki barwice s sprzedawane pojedynczo lub w maych opakowania - dziki temu mona je wyprbowa bez naraania si na due koszty.

Ile to kosztuje?

Zdecydowanie bardziej opaca si kupi soczewki miesiczne. Koszt ich noszenia to 0,80 z/dzie (para tych soczewek kosztuje ok. 24 z - mwimy o najbardziej klasycznych modelach, wykonanych z tradycyjnych materiaw). Soczewki jednodniowe, ktrych musimy w miesicu zuy 60, to wydatek rzdu 3 z/dzie. Soczewki dwutygodniowe, plasuj si pomidzy tymi dwoma skrajnociami i wydatek na nie to ok. 1,4 z/dzie.

Pamitaj, e w przypadku soczewek nie ma sensu oszczdza i nosi "kontaktw" duej, ni jest to wskazane przez producenta. Na soczewkach, nawet prawidowo pielgnowanych, z czasem zbieraj si osady biakowe, ktre mog podrania oko.

Zdjcie COOPER VISION Soczewki Biofinity 3 szt Zdjcie Soczewki Kontaktowe Crazy - SASUKE Zdjcie Zeiss Compatic Miesiczne soczewki biokompatybilne 6 szt Zdjcie EOS Fancy Lens soczewki w rnych wzorach 2 szt.
COOPER VISION Soczewki Biof... Soczewki Kontaktowe Crazy -... Zeiss Compatic Miesiczne s... EOS Fancy Lens soczewki w r...
zobacz inne soczewki kontaktowe w