Misak mieloblastyczny

Objawy

- jednostronny wytrzeszcz gaki ocznej

- przekrwienie i obrzk powiek

Ryzyko zachorowania

Zwiksza si u dzieci do 15. roku ycia, najczciej w wieku 7-8 lat.

Powikania

Daje przerzuty drog krwi do puc, wzw przyuszniczych i poduchwowych.

Diagnostyka

Podstawowe badania okulistyczne, RTG oczodou, tomografia , biopsja, badanie histopatologiczne.

Leczenie

Chemioterapia wspomagana radioterapi. W niektrych wypadkach konieczne jest tzw. wypatroszenie oczodou.

Uwaga! Jest najczstszym guzem zoliwym oczodou u dzieci.