Elektrokardiogram (EKG)

Elektrokardiogram (EKG) to jedno z czciej wykonywanych bada u pacjentw z podejrzeniem choroby serca. Mimo e cieszy si duym zaufaniem w rd lekarzy jego wynik nie jest wicy i nie zawsze oddaje faktyczny stan zdrowia badanego.
Docz do nas na Facebooku!

Podstawowe informacje

Elektrokardiogram zwykle nazywany EKG jest to zarejestrowana elektryczna aktywno serca przy pomocy elektrod zamocowanych na skrze klatki piersiowej. Badanie EKG pozwala na ocen rytmu i czstoci pracy serca oraz umoliwia wykrycie uszkodzenia minia sercowego u osb ktre przeszy lub wanie przechodz zawa serca. Na podstawie zapisu EKG mona rwnie oceni wielko komr serca.

Opis badania

Badanie EKG moe by wykonane w gabinecie lekarskim, w przychodni albo przy ku chorego. W czasie badania pacjent uoony jest w pozycji lecej z odkrytymi koczynami i klatk piersiow. Elektrody przymocowuje si na koczynach grnych i dolnych oraz klatce piersiowej przy pomocy specjalnych uchwytw lub przyssawek. el ktrym smaruje si skr przed zaoeniem elektrod zwiksza przewodzenie pobudze elektrycznych. Podczas badania naley pozosta w bezruchu, poniewa skurcze mini zaburzaj zapis. Wynik jest w postaci graficznego wykresu, ktry nastpnie jest interpretowany przez lekarza. Cae badanie trwa okoo 5-10 minut.

Przygotowanie do badania

EKG jest badaniem nieinwazyjnym czyli nienaruszajcym tkanek ciaa. Jest badaniem bezbolesnym i nie zwizanym z adnym ryzykiem dla pacjenta. Nie wymaga specjalnego przygotowania lub opieki po wykonanym badaniu.

Wyniki

EKG moe dostarczy danych dotyczcych rytmu i czstoci pracy serca. Prawidowo serce powinno kurczy si z czstoci pomidzy 60 a 100 uderze na minut. Zaburzenia rytmu serca uwidocznione w EKG wskazuj na ze funkcjonowanie ukadu przewodzcego serca lub zaburzenie jonowe. Jeeli przebye zawa serca, EKG pomoe oceni rozlego i umiejscowienie uszkodzenia minia sercowego. Powikszenie komr serca na skutek zbyt duego obcienia , jest rwnie widoczne w badaniu EKG.Czytaj take:

Nabyte wady serca

Choroba wiecowa (choroba niedokrwienna serca)

Scyntygrafia serca (badanie izotopowe serca)

Hipertensjolog

Nadcinienie - uspokoi szalejc krew