Mały WIELKI GEN

Co łączy talent i kardiologię? Porównanie wydaje się z pozoru absurdalne. Okazuje się jednak, że obie dziedziny można przedstawić przy pomocy zaskakującego kodu.

Alternatywa dla tradycyjnych metod badawczych

Według licznych raportów Polacy nie są w stanie w odpowiedni sposób zadbać o swoje zdrowie. Tradycyjne sposoby profilaktyki wymagają bowiem nierzadko poświęcenia ogromnej ilości czasu oraz dużych nakładów finansowych. Polskie laboratoria genetyczne Vitagenum w odpowiedzi na taki stan rzeczy proponują autorski program badań nad uwarunkowaniami genetycznymi. Dzięki współpracy specjalistów z dziedzin nutrigenomiki, nutrigenetyki, genetyki, dietetyki oraz żywienia człowieka w bardzo prosty sposób możemy poznać wrodzone predyspozycje naszego organizmu. Badanie materiału genetycznego polega wyłącznie na pobraniu wymazu z policzka, który następnie wysyłany jest do laboratorium.

Czy ja się do tego nadaję?

Być może trudno w to uwierzyć, ale wiele cech osobowościowych zależy od poziomu pewnych hormonów i białek. Wprawdzie człowiek nie ma bezpośredniego wpływu na skład swojego DNA, jednak świadomość potencjału genetycznego może znacznie ułatwić odkrywanie i planowanie własnej ścieżki rozwoju. Oznaczenie sześciu markerów: dopaminy, neurotrofiny BDNF, białka KIBRA, oksytocyny, genu PPARGC1A oraz białka mięśniowego ACTN3 pozwala określić predyspozycje oraz talenty zarówno w sferze psychicznej, jak i fizycznej. Wyniki badania powyższych współczynników odpowiadają m.in. na pytania jaki jest nasz poziom motywacji i chęci do działania, samopoczucie, możliwości sportowe, czy umiejętności werbalno- komunikacyjne. Określenie predyspozycji genetycznych w znaczny sposób wpływa na jakość życia. Świadomość zarówno mocnych, jak i słabych stron może okazać się kluczowa w podejmowaniu decyzji o sposobach i preferencjach samorozwoju.

Przez gen do serca

Predyspozycje do wielu schorzeń kardiologicznych nie zawsze wynikają z trybu życia, który prowadzimy. Niebagatelną rolę i w tym przypadku odgrywa nasz materiał genetyczny. Dzięki informacjom zawartym w genomie w bardzo szybki i prosty sposób możemy dowiedzieć się, czy znajdujemy się w grupie ryzyka chorób tj. zawał serca, choroba wieńcowa i miażdżyca, udar niedokrwienny, czy tętniaki aorty brzusznej. Według dra inż. Adama Kuzdralińskiego z laboratorium Vitagenum oznaczenie sześciu markerów genetycznych pozwala na gruntowną i wiarygodną analizę kondycji kardiologicznej. Dzięki badaniom „kardio” jesteśmy w stanie szybko i bezboleśnie rozpocząć ewentualne działania profilaktyczne.