Salon Zdrowia Baylab ma trzy lata!

Baylab, salon popularnonaukowy Bayer, już od 2012 roku organizuje otwarte, bezpłatne warsztaty familijne z zakresu ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. W zajęciach wzięło udział ponad 8 000 małych i dużych uczestników. „Koń trojański i bunt jednej komórki”, „Skąd się bierze jedzenie?”, „Zupa, pompa i odrobina hydrauliki – czyli krew, serce i krążenie”, „Mój zwierzak ma pchły i kleszcze” – to wybrane tematy zajęć.

W jaki sposób Baylab popularyzuje wiedzę? Przez fascynujące ćwiczenia dostosowane do wieku uczestników, pomysłowe pomoce naukowe (m.in. warzywny model składu krwi, ćwiczenie z izolacją DNA banana, model magnesowy ukazujący terapię celowaną), aplikacje multimedialne (ekrany dotykowe i tablety), w tym gry i zabawy o zdrowiu i roślinach dla dzieci. Atrakcją jest stół multimedialny oraz aplikacja Nutrition Clock (ukazująca wzrastające zapotrzebowanie na żywność wobec malejącej ilości areałów rolnych).

Program Baylabu wielokrotnie doceniano, m.in. w konkursie „Popularyzator Nauki” czy „Dobroczyńca Roku”. Patronat nad salonem objęły: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Politechnika Warszawska, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Baylab współpracuje z autorytetami naukowymi, opiniującymi zajęcia i kierunek rozwoju Baylab, moderatorami z pasją (studentami z kół naukowych wiodących uczelni). Od 2012 roku Baylab wziął udział w szeregu wydarzeń naukowych – m.in. Festiwalach Nauki, Lecie w Mieście, Pikniku Politechniki Warszawskiej, a w najbliższy weekend odbędą się #DniNaukiBaylab w Gdańsku.

Uczestnicy warsztatów przesłali salonowi urodzinowe życzenia: „10-letnie dziecko to wymagający słuchacz. Nasz syn był zawsze ogromnie zadowolony po Państwa zajęciach! Życzymy wielu ciekawych pomysłów na kolejne spotkania z dziećmi!”, „Gratuluję i życzę kolejnych wspaniałych naukowych pomysłów dla dzieci”, „Wielu wspaniałych pomysłów na kolejne warsztaty! Sto lat, sto lat!”.