Zgłębić tajemnicę jogi

Joga to nie tylko zestaw ćwiczeń, to cała filozofia, sposób myślenia, odczuwania i postrzegania świata. Tylko połączenie filozofii ze sztuką jogi pozwala osiągnąć stan nirwany. Książka "Jogasutra i Jogabhaszja. Klasyczna joga indyjska" pozwala czytelnikowi zagłębić się w tajniki jogi i osiągnąć jej cel - "najwyższą rzeczywistość".

Książka odsłaniająca przed czytelnikiem tajemnice filozofii jogi, to przede wszystkim tłumaczenie oryginalnych tekstów Jogasutr, będących podstawą jogi. W zrozumieniu tajników sutr pomaga czytelnikowi obszerny komentarz, przedstawienie i wprowadzenie do niełatwej filozofii przygotowane przez Leona Cyborana, niekwestionowanego autorytetu w świecie jogi.

Autor wstępu i całego tłumaczenia dokonał śmiałej i oryginalnej interpretacji sutr, która pod wieloma względami przełamuje stereotyp wielowiekowej tradycji indyjskiej oraz rozumienia Jogasutr. Ta nowa interpretacja, będąca wynikiem wieloletniej i bardzo wnikliwej analizy traktatu jogi, częściowo podważa tradycyjne rozumienie terminu "purusza", który w jodze oznacza najwyższą rzeczywistość - Absolut i cel jogi. Dotyczy ona również innych ważnych kwestii, jak choćby definicji samej jogi!

Dodatkowo publikacja zawiera słownik pojęć, który uwzględnia wszystkie istotne terminy stosowane również w praktyce jogi.