Cisza. Quiz wiedzy oglnej

1 / 12

W Polsce zwyczajowo cisza nocna obowizuje:

2 / 12

Bezwietrzna pogoda zwana cisz na morzu to inaczej:

3 / 12

W filmie "Milczenie owiec" jedn z gwnych rl gra:

4 / 12

"Cisza, ja i czas" to piosenka z repertuaru:

5 / 12

Posta Rejenta Milczka wymyli:

6 / 12

Kolda "Cicha noc" powstaa w:

7 / 12

W dwikoszczelnym pomieszczeniu zwanym komor ciszy testuje si kandydatw na:

8 / 12

Utwr 4'33" skadajcy si z samych pauz, podczas wykonywania ktrego nie pada ani jeden dwik, zosta skomponowany przez:

9 / 12

Nakaz milczenia jest czci reguy obowizujcej w zakonie:

10 / 12

Teatr Strefa Ciszy dziaa:

11 / 12

onierze zwani cichociemnymi brali udzia w:

12 / 12

Zmowa milczenia czyli zakaz kontaktowania si przez czonkw gangu z organami cigania, okrelana jest terminem: